Pracovní tým

Základní pracovní tým RRA Plzeňského kraje tvoří kolektiv zkušených odborných konzultantů s všestranným zázemím vzdělání a pracovních zkušeností.

Ing. Filip Uhlík ředitel
telefon: +420 377 201 410 email: uhlik@rra-pk.cz
ekonomický rozvoj regionu


Ing. Pavel Beneš vedoucí konzultant
telefon: +420 377 201 412 email: benes@rra-pk.cz
územní a oborové analýzy, strategie, rozvojové koncepce a programy, geografický informační systém


Bc. Robert Zelenka vedoucí konzultant
telefon: +420 602 466 115 email: zelenka@rra-pk.cz
příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury s finanční podporou strukturálních fondů EU, rozvoj měst a obcí


Lenka Šlajsová vedoucí konzultant
telefon: +420 377 201 420, 728 116 766 email: slajsova@rra-pk.cz
příprava řízení projektů v odpadovém hospodářství, environmentální vzdělávání a osvěta


Ing. Pavel Hruška konzultant
telefon: +420 377 201 419, 602 303 710 email: hruska@rra-pk.cz
administrace projektů v odpadovém hospodářství, informační servis a sekretariát Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje


Ing. Jan Naxera konzultant
telefon: +420 377 201 417, 602 544 375 email: naxera@rra-pk.cz
příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury, lokalizace investic, regenerace brownfields


Mgr. Tomáš Doksanský konzultant
telefon: +420 377 201 418, 725 587 752 email: doksansky@rra-pk.cz
příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury


Ing. Karel Baudyš, Ph.D. konzultant
telefon: +420 377 201 410, 721 630 569 email: baudys@rra-pk.cz
příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury


Mgr. Jan Svoboda konzultant
telefon: +420 377 201 414, 728 793 741 email: svoboda.stod@seznam.cz
příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury


Ing. Eva Rojíková konzultant
telefon: +420 377 201 422, 702 024 925 email: rojikova@rra-pk.cz
příprava a řízení projektů rozvoje lidských zdrojů


Mgr. Martina Robotková konzultant
telefon: +420 377 201 413, 725 006 595 email: robotkova@rra-pk.cz
geografický informační systém, příprava a řízení projektů rozvoje lidských zdrojů


Mgr. Lenka Křížková konzultant
telefon: +420 377 201 416, 725 584 759 email: krizkova@rra-pk.cz
příprava a řízení projektů rozvoje lidských zdrojů


Lucie Ženíšková analytik
telefon: +420 377 201 413, 725 587 759 email: zeniskova@rra-pk.cz
územní a oborové analýzy, poradenství v oblasti lidských zdrojů


Bc. Marek Sýkora konzultant
telefon: +420 377 201 416, 606 390 375 email: sykora@rra-pk.cz
příprava a řízení projektů s finanční podporou strukturálních fondů EU


Helena Volková asistentka
telefon: +420 377 201 410, 724 823 460 email: volkova@rra-pk.cz
administrace a ekonomická kontrola projektů


Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.