Reference

Název Rok Téma Klient Lokalita Více informací
Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje 2013-2013 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj Plzeňský kraj

Předmětem práce byla aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje, který byl zpracován v roce 2008. Program rozvoje Plzeňského kraje (Program) je pořizován v souladu s požadavky zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Měl by sloužit jako nástroj pro koordinaci regionálního rozvoje a podklad pro další územní a oborové koncepce Plzeňského kraje. Výstupy zpracování Programu jsou využívány pro zajištění součinnosti Plzeňského kraje, ale také měst a obcí s centrálními správními orgány při přípravě programů fondů EU v období 2014 – 2020. V rámci zpracování Programu byly využity poznatky a doporučení Metodiky pro přípravu veřejných strategií (MFČR, 2012).

Vyjížďka a dojížďka za prací a do škol na území Plzeňského kraje 2013-2013 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj Plzeňský kraj

Ve spolupráci s Plzeňským krajem pokračovaly práce na vyhodnocení dat získaných v rámci Sčítání lidí domů a bytů v ČR v roce 2011. V roce 2013 bylo možno na základě publikovaných dat zahájit podrobnější vyhodnocení údajů o vyjížďce a dojížďce za prací a vzděláním v Plzeňském kraji.

Úvodní analýza pro krajskou přílohu národní S3 strategie (Smart Specialization Strategy) 2013-2013 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj

Společně s Plzeňským krajem, Západočeskou univerzitou, BIC Plzeň a Regionální hospodářskou komorou se RRA zúčastnila zpracování úvodní analýzy pro krajskou přílohu národní S3 strategie (Smart Specialization Strategy), která je mj. požadována jako podklad pro využití finančních nástrojů podpory výzkumu a inovací v ČR. Důležitým výsledkem zapojení RRA Plzeňského kraje do procesu přípravy je kromě analýzy, také sada doporučení Výroční zpráva 2013 strana 16 a návrhů priorit pro území Plzeňského kraje, které se mj. týkají zajištění stability a využití výzkumné infrastruktury, z valné části spojené se Západočeskou univerzitou.

Analýza socioekonomického rozvoje Plzeňského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 2010 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj Plzeňský kraj

aktualizovaný profil Plzeňského kraje a doporučení rozvojových priorit pro příští programové období EU 2014–2020

Podpora žadatelů při využití operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 2009 Analýzy, koncepce a strategie,
Vzdělávání a trh práce
Plzeňský kraj Plzeňský kraj

deset modelových projektů ve formě vzorové žádosti připravených jako pomoc žadatelům o podporu z globálních grantů Plzeňského kraje

Kompletní informace o projektu

Příprava územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2009 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj Plzeňský kraj

podklad pro Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

Posouzení přípravy investic v rámci regionální silniční sítě v souvislosti s finanční podporou EU 2009 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj Plzeňský kraj

inventarizace připravovaných dopravních staveb a posouzení absorpční kapacity Plzeňského kraje vzhledem k finanční podpoře strukturálních fondů EU

Územně analytické podklady Plzeňského kraje 2009 Analýzy, koncepce a strategie DHV CR, spol. s r.o., Plzeňský kraj Plzeňský kraj

technická a odborná pomoc při zpracování územně analytických podkladů Plzeňského kraje

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2011

Analýza realitního trhu s byty v Plzni 2009 Analýzy, koncepce a strategie PSR Brownfield Developers Plzeňský kraj

podklad pro investiční rozhodování v souvisosti se záměrem regereace vybraných brownfields

Monitoring rozvoje lidských zdrojů v Plzeňském kraji 2006-2008 Analýzy, koncepce a strategie,
Vzdělávání a trh práce
Plzeňský kraj Plzeňský kraj

víceletý projekt vyhodnocování demografických změn, vzdělávacího systému a vývoje na trhu práce v Plzeňském kraji

Informace o projektu, výstupy projektu

Analýza nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji 2006-2008 Analýzy, koncepce a strategie,
Vzdělávání a trh práce
Plzeňský kraj Plzeňský kraj

podpora využití nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji

Databáze dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji

Program rozvoje Plzeňského kraje 2008 Analýzy, koncepce a strategie Plzeňský kraj Plzeňský kraj

základní rozvojový program správního území Plzeňského kraje pro účely koordinace regionálního rozvoje

Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje

CityRegio 2003-2008 Analýzy, koncepce a strategie Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Plzeň

dvouetapový projekt mezinárodní spolupráce zaměřený na témata ekonomického rozvoje regionálních center a jejich zázemí

Prezentace projektu CityRegio

Strategický plán rozvoje města Dobřany 2006 Analýzy, koncepce a strategie Město Dobřany Dobřany

rozvojový program města jako podklad pro strategické řízení i přípravu navazujících koncepčních dokumentů, např. územní plán

Program rozvoje města Dobřany

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.