Reference

Název Rok Téma Klient Lokalita Více informací
Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU CZ.1.07/2.3.00/35.0014 2012-2014 Vzdělávání a trh práce Západočeská univerzita v Plzni

RRA PK byla v tomto projektu partnerem ZČU v Plzni. Jeho hlavním cílem bylo řadou rozmanitých aktivit popularizovat vědu a jejích výsledky. Primární cílovou skupinou byli žáci základních a středních škol z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, dále i odborná a širší veřejnost z těchto regionů. 

www.sppvav.zcu.cz
www.facebook.com/BavSeVedou

PRIMUS - Vzdělávání místní samosprávy 2012-2013 Vzdělávání a trh práce Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Plzeňský kraj

Projekt byl realizován ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje. V jeho rámci byla vytvořena komplexní nabídka vzdělávacích kurzů pro zastupitele měst a obcí. Celkem vzniklo 7 vzdělávacích modulů vč. tištěné a e-learningové podpory. Kurzy jsou pravidelně aktualizovány a dále nabízeny.

 www.primusvpk.cz

Informační a poradenské centrum dalšího vzdělávání 2012-2013 Vzdělávání a trh práce Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s práv Plzeňský kraj

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň ve spolupráci s RRAPK realizovaly v období duben 2012 – prosinec 2013 projekt na podporu poradenství v oblasti dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji. Cílem tohoto projektu je vytvoření informačního a poradenského pracoviště se zaměřením na poradenství v dalším vzdělávání a kariérové poradenství. Hlavní důraz se klade na rozvoj klíčových dovedností a lepší uplatnění jednotlivce na trhu práce. Na základě sledování potřeb této cílové skupiny je vytvořeno 9 vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj vybraných klíčových dovedností (ICT dovednosti, informační a jazykové dovednosti, pracovní dovednosti). V souvislosti s realizací uvedeného projektu RRA Plzeňského kraje zajistila přípravu žádosti pro finanční podporu fyzického vybudování poradenského střediska, které by mělo být uvedeno do provozu v roce 2015.

 www.klicovedovednosti.cz

Správná volba 2009-2011 Vzdělávání a trh práce Plzeňský kraj Plzeňský kraj

víceletý projekt systému kariérového poradenství pro žáky základních škol

 www.studujvpk.cz

Strategický záměr rozvoje ZČU 2009-2011 Vzdělávání a trh práce Západočeská univerzita v Plzni Plzeň

pomoc při přípravě dlouhodobé rozvojové strategie Západočeské univerzity

Podpora žadatelů při využití operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 2009 Analýzy, koncepce a strategie,
Vzdělávání a trh práce
Plzeňský kraj Plzeňský kraj

deset modelových projektů ve formě vzorové žádosti připravených jako pomoc žadatelům o podporu z globálních grantů Plzeňského kraje

Kompletní informace o projektu

Zhodnocení vývoje trhu práce v Plzeňském kraji 2009 Vzdělávání a trh práce Plzeňský kraj Plzeňský kraj

vyhodnocení dopadů počátku hospodářské recese na situaci na trhu práce v kraji

Monitoring rozvoje lidských zdrojů v Plzeňském kraji 2006-2008 Analýzy, koncepce a strategie,
Vzdělávání a trh práce
Plzeňský kraj Plzeňský kraj

víceletý projekt vyhodnocování demografických změn, vzdělávacího systému a vývoje na trhu práce v Plzeňském kraji

Informace o projektu, výstupy projektu

Analýza nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji 2006-2008 Analýzy, koncepce a strategie,
Vzdělávání a trh práce
Plzeňský kraj Plzeňský kraj

podpora využití nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji

Databáze dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.