Reference

Název Rok Téma Klient Lokalita Více informací
Transformace DOZP Stod 2010-2012 Rozvoj měst a obcí Plzeňský kraj Stod

komplexní investiční program realizovaný ve spolupráci Plzeňského kraje, DOZP Stod a měst Stod, Holýšov, Nýřany, Přeštice, Dobřany, obcí Dnešice zaměřený na výstavbu nových objektů pro poskytování moderních sociálních služeb

Vše o projektu

Regenerace náměstí ve Stříbře 2010-2012 Rozvoj měst a obcí Město Stříbro Stříbro

celková přestavba historického centra města, úprava dopravní infrastruktury realizace nových architektonických prvků, vybudování nového orientačního systému pro návštěvníky

Příprava a řízení projektů měst a obcí s finanční podporou ROP NUTS 2 Jihozápad 2008-2011 Rozvoj měst a obcí Města a obce Plzeňského kraje Plzeňský kraj

příprava a řízení projektů zaměřených na budování občanské vybavenosti v sídlech Plzeňského kraje

Plzeňský vědecko technologický park - II. etapa 2010 Rozvoj měst a obcí Město Plzeň, Útvar koordinace evropských projektů, Plzeň - město

příprava investičního záměru, spolupráce na přípravě studie proveditelnosti a žádosti o finanční podporu OP Podnikání a inovace

Informace o projektu

Investiční záměr a studie proveditelnosti výstavby nového objektu Západočeské Galerie v Plzni 2010 Rozvoj měst a obcí Plzeňský kraj Plzeň - město

technicko ekonomické posouzení, příprava investičního záměru pro účely přípravy výstavby nového objektu Západočeské Galerie v Plzni

Nová expozice Muzea a galerie severního Plzeňska v barokním Santiniho probožství v Mariánské Týnici 2009-2010 Rozvoj měst a obcí Muzeum a galerie severního Plzeňska Plzeň - sever

technicko ekonomické posouzení, příprava investičního záměru a žádosti o finanční podporu, komplexní zajištění řízení realizace projektu

Informace o projektu

Revitalizace území bývalých kasáren Stříbro 2010 Rozvoj měst a obcí Město Stříbro Tachov

investiční záměr a zajištění financování další etapy postupné obnovy brownfield

Kasárna Stříbro

Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice 2010 Rozvoj měst a obcí Město Blovice Plzeň - jih

příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

Revitalizace městského centra Kralovice - přístavba knihovny a úprava vnitrobloku 2010 Rozvoj měst a obcí Město Kralovice Plzeň - sever

příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

Revitalizace náměstí 5. května Holýšov 2010 Rozvoj měst a obcí Město Holýšov Domažlice

příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

Revitalizace náměstí Kašperské Hory 2010 Rozvoj měst a obcí Město Kašperské Hory Klatovy

příprava a řízení projektu s finanční podporou ROP Jihozápad

Informace o projektu

Kulturní a administrativní zařízení Koloveč 2010 Rozvoj měst a obcí Městys Koloveč Domažlice

komplexní příprava a řízení projektu revitalizace nevyužívaného objektu pro účely kulturního domu a zázemí úřadu městyse Koloveč

Aktualizace katalogu investičních příležitostí Plzeňského kraje 2009 Rozvoj měst a obcí Plzeňský kraj Plzeňský kraj

přehled investičních příležitostí a jeho publikování v rámci investice.kr-plzensky.cz

Investiční příležitosti v Plzeňském kraji

ZŠ Kožlany - projekt úspory energie 2009 Rozvoj měst a obcí Obec Kožlany Plzeň - sever

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Architektonické řešení městského centra a zkvalitnění služeb občanské vybavenosti 2009 Rozvoj měst a obcí Město Nýrsko Klatovy

příprava a řízení projektu regerenace městského centra a vybudování střediska zdravotnických služeb s finanční podporou ROP Jihozápad

Prezentace projektu

ZŠ a MŠ Dolní Bělá - projekt úspory energie 2009 Rozvoj měst a obcí Obec Dolní Bělá Plzeň - sever

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Dostavba klatovské nemocnice 2009 Rozvoj měst a obcí Plzeňský kraj Klatovy

příprava investičního záměru a žádosti o finanční podporu strukturálních fondů EU

Obnova rozhledny Na Sedle 2009 Rozvoj měst a obcí Sdružení pro obnovu rozhledny na sedle Klatovy

příprava projektu žádosti o finanční podporu ROP Jihozápad

Stránky projektu

Rozvoj skiareálu Kašperské Hory 2008-2009 Rozvoj měst a obcí Snowhill a.s. Klatovy

pomoc při přípravě investičního záměru

Areál SPŠD Plzeň - Křimice - projekt úspory energie 2009 Rozvoj měst a obcí SPŠD Plzeň Plzeň

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.