Reference

Název Rok Téma Klient Lokalita Více informací
Příprava a řízení projektů modernizace sítě silnic II. a III. tříd v Plzeňském kraji 2004-2011 Dopravní infrastruktura Plzeňský kraj Plzeňský kraj

příprava investičních záměrů, technicko ekonomických vyhodnocení staveb, součinnost při smluvních postupech, příprava systému financování, řízení projektů

Informace o projektu

Výstavba silnice III. třídy Oselce – Chanovice 2010 Dopravní infrastruktura Plzeňský kraj Plzeň-jih

příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

Informace o projektu

Bezpečná doprava v obci Tlučná 2010 Dopravní infrastruktura Obec Tlučná Plzeň - sever

příprava investičního záměru zlepšení bezpečnosti pěších, průzkumy a příprava žádosti o finanční podporu SFDI

Přeložka silnice II/190 Železná Ruda – Špičák 2010 Dopravní infrastruktura Plzeňský kraj Klatovy

příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

Informace o projektu

Rekonstrukce místní komunikace – ulice B. Němcové Rokycany 2009 Dopravní infrastruktura Město Rokycany Rokycany

příprava projektu žádosti o finanční podporu ROP Jihozápad

Informace o projektu

Posouzení přípravy investic v rámci regionální silniční sítě v souvislosti s finanční podporou z EU - ROP NUTS II Jihozápad 2009 Dopravní infrastruktura Plzeňský kraj Plzeňský kraj

studie prosouzení přípravy dopravních investic v souvislosti s využitím finančních prostředků strukturálních fondů EU

Severozápadní obchvat Klatovy 2009 Dopravní infrastruktura Plzeňský kraj Klatovy

příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

Informace o projektu

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.