Reference

Název Rok Téma Klient Lokalita Více informací
Regionální projekt podpory zapojení obcí do systému EKOKOM 2006-2012 Životní prostředí, odpady EKO - KOM a.s. Plzeňský kraj

spolupráce se společností EKO-KOM v oblasti odpadového hospodářství zaměřena na doplnění infrastruktury měst a obcí formou poskytnutí sběrných nádob na papír, oddělený sběr skla (bílé a barevné), plasty a nápojový karton, součástí celého systému nakládání s odpady je i realizace zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení, zajištění ekologické výchovy a osvěty pro žáky ve školícím středisku v Černošíně

Budování sítě sběrných dvorů v Plzeňském kraji 2006-2011 Životní prostředí, odpady Města a obce Plzeňského kraje Plzeňský kraj

víceletý projekt realizace doporučení Koncepce pro nakládání odpady v Plzeňském kraji, v rámci projektu vybudováno již více jak 24 sběrných dvorů ve městech a obcích Plzeňského kraje

Průvodce po sběrných dvorech v Plzeňském kraji

Environmentální osvěta a vzdělávání v Plzeňském kraji 2006-2011 Životní prostředí, odpady Plzeňský kraj Plzeňský kraj

poradenství v oblasti odpadového hospodářství, semináře a osvětová kampaň pro města a obce, roszáhlá výzkumná činnost v oblasti rozborů a složení odpadů

Zařízení pro energetické využívání odpadů - ZEVO Chotíkov 2011 Životní prostředí, odpady Plzeňská teplárenská, a.s. Plzeň

příprava žádosti o finannčí podporu v rámci programu OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Město Touškov 2008-2010 Životní prostředí, odpady Město Touškov Plzeň - sever

příprava a řízení projektu výstavby sběrného dvora s finanční podporou OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Sušice 2008-2010 Životní prostředí, odpady Město Sušice Sušice

příprava a řízení projektu výstavby sběrného dvora s finanční podporou OP Životní prostředí

Rozbory a průzkumy produkce, složení a vlastností komunálního odpadu v Plzeňském kraji 2010 Životní prostředí, odpady Plzeňský kraj Plzeňský kraj

vyhodnocení řady vzorků komunálního odpadu pro účely technických návrhů řešení způsobů nakládání s komunálním odpadem

Sběrný dvůr odpadů Vejprnice 2009 Životní prostředí, odpady Obec Vejprnice Plzeň - sever

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Strategie rozvoje zpětného odběru elektrozařízení (ZOE) 2009 Životní prostředí, odpady ASEKOL, ELEKTROWIN Plzeňský kraj

návrh systému, propagace a osvěta

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR 2009 Životní prostředí, odpady SMOČR města a obce ČR

syntéza analýz a návrhů změn v systému nakládání s odpady

Strategie rozvoje nakládání s odpady

Sběrný dvůr odpadů Horažďovice 2009 Životní prostředí, odpady Město Horažďovice Klatovy

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Nepomuk 2009 Životní prostředí, odpady Město Nepomuk Plzeň - jih

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Stříbro 2009 Životní prostředí, odpady Město Stříbro Tachov

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Plzeň Doubravka 2009 Životní prostředí, odpady Město Plzeň Plzeň

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Líně 2009 Životní prostředí, odpady Obec Líně Plzeň - sever

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Sběrný dvůr odpadů Zbůch 2009 Životní prostředí, odpady Obec Zbůch Plzeň - sever

příprava a řízení projektu s finanční podporou OP Životní prostředí

Analýza současného stavu nakládání s odpady v regionu NP Šumava 2009 Životní prostředí, odpady NP Šumava Plzeňský kraj

komplexní studie pro účely optimalizace systému nakládání s odpady v území Šumavy

Analýza systému nakládání s odpady v regionu NP Šumava

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.