Analýzy, koncepce a strategie

Zpracováváme a nabízíme analýzy území Plzeňského kraje v řadě tématických oblastí regionálního rozvoje. Opíráme se zejména o komplexní znalost území Plzeňského kraje.

Oblasti působení

Charakteristickou službou je zpracování odborných studií, podkladů pro rozhodování vrcholových orgánů veřejné správy a jejích odborných útvarů. Zpracování dat se provádí moderními technikami, interpretaci informací podporuje geografický informační systém. Analytické a koncepční služby nabízíme komplexně v programech rozvoje kraje a měst a obcí a v následujících tématických oblastech. 

 • demografie
 • osídlení
 • hospodářství a trh práce
 • doprava a technická infrastruktura
 • životní prostředí

Nabízené služby

 • sběr, zpracování a interpretace dat o obyvatelstvu a území
 • zpracování demografických prognóz
 • zpracování oborových koncepcí i programových dokumentů
 • průzkumy a rozbory územně analytických podkladů a územních plánů
 • programy rozvoje měst a obcí
 • regionální rozvojové strategie a programy
 • vyhodnocení / evaluace rozvojových programů
 • studie proveditelnosti projektů rozvoje vzdělávání
 • pomoc při přípravě žádostí o dotační financování projektů
 • zpracování analýz a hodnocení s využitím GIS

Aktuální projekty

Nejzajímavější reference

Mezi nejvýznamnější reference za období posledních pěti let patří:

 • Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje

  Předmětem práce byla aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje, který byl zpracován v roce 2008. Program rozvoje Plzeňského kraje (Program) je pořizován v souladu s požadavky zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Měl by sloužit jako nástroj pro koordinaci regionálního rozvoje a podklad pro další územní a oborové koncepce Plzeňského kraje. Výstupy zpracování Programu jsou využívány pro zajištění součinnosti Plzeňského kraje, ale také měst a obcí s centrálními správními orgány při přípravě programů fondů EU v období 2014 – 2020. V rámci zpracování Programu byly využity poznatky a doporučení Metodiky pro přípravu veřejných strategií (MFČR, 2012).

 • Vyjížďka a dojížďka za prací a do škol na území Plzeňského kraje

  Ve spolupráci s Plzeňským krajem pokračovaly práce na vyhodnocení dat získaných v rámci Sčítání lidí domů a bytů v ČR v roce 2011. V roce 2013 bylo možno na základě publikovaných dat zahájit podrobnější vyhodnocení údajů o vyjížďce a dojížďce za prací a vzděláním v Plzeňském kraji.

 • Úvodní analýza pro krajskou přílohu národní S3 strategie (Smart Specialization Strategy)

  Společně s Plzeňským krajem, Západočeskou univerzitou, BIC Plzeň a Regionální hospodářskou komorou se RRA zúčastnila zpracování úvodní analýzy pro krajskou přílohu národní S3 strategie (Smart Specialization Strategy), která je mj. požadována jako podklad pro využití finančních nástrojů podpory výzkumu a inovací v ČR. Důležitým výsledkem zapojení RRA Plzeňského kraje do procesu přípravy je kromě analýzy, také sada doporučení Výroční zpráva 2013 strana 16 a návrhů priorit pro území Plzeňského kraje, které se mj. týkají zajištění stability a využití výzkumné infrastruktury, z valné části spojené se Západočeskou univerzitou.

ostatní reference

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.