Vzdělávání a trh práce

Konkurenceschopnost Plzeňského kraje bude v budoucnu významně ovlivňovat úroveň vzdělanosti jeho obyvatel. V této souvislosti zajišťuje RRA Plzeňského kraje periodické sledování situace na trhu práce a snaží se nabízet moderní náměty pro zvýšení kvality vzdělávacího systému především v oblasti regionálního školství.

Oblasti působení

RRA Plzeňského kraje se dlouhodobě věnuje vyhodnocování a vzájemným souvislostem v následujících oblastech:

 • demografie Plzeňského kraje
 • regionální systém vzdělávání
 • trh práce v Plzeňském kraji

Nabízené služby

 • zpracování regionálních demografických prognóz
 • analýzy trhů z hlediska demografických charakteristik – součást strategických plánů a studií proveditelnosti, lokalizačních studií apod.
 • strategie a koncepce rozvoje lidských zdrojů
 • analýzy a hodnocení struktury sítě škol a jejich oborové nabídky
 • analýza regionálního a místního trhu práce
 • příprava realizace projektů zvýšení kvality vzdělávání v rámci programů podpory Evropského sociálního fondu
 • poradenství při zpracování žádostí o finanční podporu projektů rozvoje lidských zdrojů

Aktuální projekty

Nejzajímavější reference

Mezi nejvýznamnější reference za období posledních pěti let patří:

 • Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU CZ.1.07/2.3.00/35.0014

  RRA PK byla v tomto projektu partnerem ZČU v Plzni. Jeho hlavním cílem bylo řadou rozmanitých aktivit popularizovat vědu a jejích výsledky. Primární cílovou skupinou byli žáci základních a středních škol z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, dále i odborná a širší veřejnost z těchto regionů. 

  www.sppvav.zcu.cz
  www.facebook.com/BavSeVedou

 • PRIMUS - Vzdělávání místní samosprávy

  Projekt byl realizován ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje. V jeho rámci byla vytvořena komplexní nabídka vzdělávacích kurzů pro zastupitele měst a obcí. Celkem vzniklo 7 vzdělávacích modulů vč. tištěné a e-learningové podpory. Kurzy jsou pravidelně aktualizovány a dále nabízeny.

   www.primusvpk.cz

 • Informační a poradenské centrum dalšího vzdělávání

  Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň ve spolupráci s RRAPK realizovaly v období duben 2012 – prosinec 2013 projekt na podporu poradenství v oblasti dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji. Cílem tohoto projektu je vytvoření informačního a poradenského pracoviště se zaměřením na poradenství v dalším vzdělávání a kariérové poradenství. Hlavní důraz se klade na rozvoj klíčových dovedností a lepší uplatnění jednotlivce na trhu práce. Na základě sledování potřeb této cílové skupiny je vytvořeno 9 vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj vybraných klíčových dovedností (ICT dovednosti, informační a jazykové dovednosti, pracovní dovednosti). V souvislosti s realizací uvedeného projektu RRA Plzeňského kraje zajistila přípravu žádosti pro finanční podporu fyzického vybudování poradenského střediska, které by mělo být uvedeno do provozu v roce 2015.

   www.klicovedovednosti.cz

ostatní reference

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.