Rozvoj měst a obcí

Poradenská pomoc zahrnuje formulaci investičního záměru, prověření jeho technické a finanční proveditelnosti, součinnost při získávání finančních zdrojů pro realizaci včetně pomoci při zajištění souladu realizace projektu a podmínek poskytnuté finanční podpory.

Oblasti působení

Služby projektového řízení s využitím komplexních znalostí dostupných regionálních, státních a evropských dotačních programů jsou především nabízeny v oblastech:

 • rekonstrukce objektů škol, knihoven, zdravotní a sociální péče
 • zařízení pro kulturu a sport
 • obnova památek
 • úprava veřejných prostranství
 • regenerace území brownfileds, nevyužívaných areálů a objektů (např. kasáren)

Nabízené služby

 • zpracování víceletého investičního programu obce
 • zhodnocení dostupnosti finanční podpory
 • příprava investičního záměru projektu
 • studie proveditelnosti projektu
 • zpracování žádostí o finanční podporu či úvěrové financování
 • řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv
 • podpora investora při zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv s dodavateli

Aktuální projekty

Transformace DOZP Stod – komplexní investiční program realizovaný ve spolupráci Plzeňského kraje, DOZP Stod a měst Stod, Holýšov, Nýřany, Přeštice, Dobřany, obcí Dnešice zaměřený na výstavbu nových objektů pro poskytování moderních sociálních služeb

Vše o projektu

(2010–2012)

Regenerace náměstí ve Stříbře – celková přestavba historického centra města, úprava dopravní infrastruktury realizace nových architektonických prvků, vybudování nového orientačního systému pro návštěvníky
(2010–2012)

Nejzajímavější reference

Mezi nejvýznamnější reference za období posledních pěti let patří:

 • Příprava a řízení projektů měst a obcí s finanční podporou ROP NUTS 2 Jihozápad

  příprava a řízení projektů zaměřených na budování občanské vybavenosti v sídlech Plzeňského kraje

 • Plzeňský vědecko technologický park - II. etapa

  příprava investičního záměru, spolupráce na přípravě studie proveditelnosti a žádosti o finanční podporu OP Podnikání a inovace

  Informace o projektu

 • Investiční záměr a studie proveditelnosti výstavby nového objektu Západočeské Galerie v Plzni

  technicko ekonomické posouzení, příprava investičního záměru pro účely přípravy výstavby nového objektu Západočeské Galerie v Plzni

ostatní reference

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.