Dopravní infrastruktura

Územní samosprávy v kraji odpovídají za rozvoj sítě silnic II. a III. tříd a místních komunikací. RRA Plzeňského kraje se soustředí především na podporu plánování v oblasti investic, hodnocení ekonomické efektivity dopravních staveb a získávání externích finančních zdrojů na jejich realizaci.

Oblasti působení

RRA Plzeňského kraje se soustředí především na podporu investorů při přípravě a řízení realizací dopravních staveb a to v následujících oblastech:

 • výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd a místních komunikací
 • zlepšení dopravní bezpečnosti chodců ve městech a obcích
 • rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek
 • rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu

Nabízené služby

 • zpracování víceletých investičních plánů
 • organizace dopravních průzkumů
 • hodnocení ekonomické efektivity dopravních investic
 • zpracování studií proveditelnosti
 • zpracování žádostí o finanční podporu či úvěrové financování
 • řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv
 • podpora investora při zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv s dodavateli

Aktuální projekty

Nejzajímavější reference

Mezi nejvýznamnější reference za období posledních pěti let patří:

 • Příprava a řízení projektů modernizace sítě silnic II. a III. tříd v Plzeňském kraji

  příprava investičních záměrů, technicko ekonomických vyhodnocení staveb, součinnost při smluvních postupech, příprava systému financování, řízení projektů

  Informace o projektu

 • Výstavba silnice III. třídy Oselce – Chanovice

  příprava a řízení projektu s finanční podporou strukturálních fondů EU

  Informace o projektu

 • Bezpečná doprava v obci Tlučná

  příprava investičního záměru zlepšení bezpečnosti pěších, průzkumy a příprava žádosti o finanční podporu SFDI

ostatní reference

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.