Monitoring lidských zdrojů v Plzeňském kraji

Základní popis projektu

Realizovaný projekt se zaměřuje na analýzu a interpretaci dat ze třech hlavních oblastí – lidské zdroje, vzdělávání a trh práce. To vše je spojeno přesvědčením, že průběžný, dlouhodobý a cílený monitoring dokáže posilovat možnosti regionu modelovat a moderovat svoje vzdělávací a další aktivity na základě přehledných a ucelených podkladů. Tento projekt pak dále umožňuje zpřehlednění stávající situace v kontextu mnohosti a neucelenosti již existujících analýz a koncepčních materiálů.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a byl podpořen v rámci Grantového schématu Plzeňského kraje v Opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

Cíle

 • Zavedení průběžného monitoringu lidských zdrojů, vzdělávání a trhu práce v Plzeňském kraji
 • Sběr dat z oblasti lidských zdrojů, vzdělávání a trhu práce
 • Průběžné a pravidelné vyhodnocování těchto informací
 • Utřídění stávajících dat a dokumentů včetně jejich interpretace
 • Reakce na poptávku po informacích ze strany relevantních subjektů
 • Nastolení vztahů a interakce mezi jednotlivými partnerskými subjekty

Harmonogram

1. dubna 2006 – 31. března 2008

Časopis Monitor

Časopis Monitor je čtvrtletně vydáván v rámci tohoto projektu (červen, září, prosinec, březen) a primárně slouží k publikování výsledků projektu. Kromě toho přináší i další články zabývající se demografií, vzděláváním a trhem práce v Plzeňském kraji.


číslo 0 (PDF)

číslo 1 (PDF)

číslo 2 (PDF)

číslo 3 (PDF)

číslo 4 (PDF)

číslo 5 (PDF)

číslo 6 (PDF)

číslo 7 (PDF)

Další aktivity

 • Prognóza demografického vývoje
 • Zhodnocení vývoje disponibilních pracovních sil
 • Podklady pro přípravu strategie rozvoje lidských zdrojů PK
 • Zhodnocení stability sítě ZŠ v PK
 • Průzkum a hodnocení absolventů SŠ a jejich uplatnění včetně zhodnocení vazeb VŠ na síť regionálních SŠ
 • Zhodnocení možnosti zavedení nových oborů v síti SŠ (i VŠ)
 • Periodická publikace o vývoji nezaměstnanosti v regionech PK (čtvrtletník Monitor)
 • Analýza vývoje počtu pracovních míst
 • Konference k výsledkům projektu

Partneři

 • Úřad práce v Plzni, Kaplířova 7, 320 73 Plzeň
 • Ústav celoživotního vzdělávání, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.