VÝZKUM, VÝVOJ a INOVACE v kraji podpoří nově podaný projekt.

Plzeňský kraj je region s tradičními silnými průmyslovými hráči, inovativními firmami a významnými univerzitními institucemi s novými výzkumnými centry. Přesto náš kraj v některých ekonomických ukazatelích, spjatými právě s aplikací výsledků výzkumu, ve srovnání s jinými regiony spíše zaostává. Na tuto situaci reaguje projekt s názvem

SMART AKCELERÁTOR Plzeňského kraje.

Výzkum a vývoje byly v každé době tahouny technologického, ale i společenského pokroku. Zavádění nových myšlenek a vynálezů (inovací) do praxe však stálo a stojí v cestě mnoho bariér. Některé jsou finanční, jiné organizační či společenské, velkou roli hrají také dobré vztahy jednotlivých aktérů a způsoby předávání informací.

Smyslem projektu Smart Akcelerátor proto je:

  • lépe koordinovat rozvoj inovačního prostředí v kraji,
  • zlepšit vazby a spolupráci mezi zástupci jednotlivých sektorů (firemním, akademickým, veřejným, občanským),
  • připravit finanční a podpůrné nástroje (především s ohledem na nové inovační firmy),
  • zajistit dostatek kvalitních odborníků,
  • připravit vybrané společné projekty.

Projekt byl podán 18. 11. 2016 a v současné době probíhá jeho hodnocení. Žadatelem je Plzeňský kraj a jeho partnerem, který vytvoří hlavní odborný tým projektu, je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje

  • Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2017
  • Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
  • Žadatel: Plzeňský kraj
  • Zdroj dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.