Evropská kulturní cesta reformace (ECRR)


Plzeňský kraj je kulturně velmi hodnotný region. Věhlas si získal především díky svým barokním památkám a tradici pivovarnictví. Je však možné prezentovat i další nosná témata, která mají mezinárodní význam a silné historické souvislosti. Jedním z nich je například fenomén reformace a jejích předzvěstí (Jan Hus, husitské bitvy, významné předbělohorské osobnosti, …). Jedná se o živé téma s významem pro místní komunity, na které lze v našem kraji nalézt mnoho odkazů (bitvy u Domažlic či Tachova, Husova cesta do Kostnice přes Plzeňský kraj, osud Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic apod.).

K podpoře tohoto tématu v kraji jistě přispěje mezinárodní projekt, do kterého jsme se zapojili, s názvem:

Evropská kulturní cesta reformace

European Cultural Route of Reformation (ECRR)

Projekt byl zahájen v červenci 2016, a to ve spolupráci 12 partnerů ze 7 evropských zemí. Podpořen je z nadnárodního programu Interreg Central Europe a jeho vedoucím partnerem je Asociace rozvoje venkova v Durynsku (Erfurt, Německo).

Bližší informace o projektu, jeho konkrétních výstupech i novinkách naleznete níže. Navštívit můžete také hlavní stránku projektu: www.interreg-central.eu/ECRR.

Novinky můžete sledovat na: https://www.facebook.com/…Reformation/.

V případě dotazů či zájmu o spolupráci kontaktujte:

Lenku Křížkovou
Koordinátorka projektu
Tel.: +420 377 201 410
Mail: krizkova@rra-pk.cz
www.rra-pk.cz
 

Novinky

Policy Conference k tématu Evropských kulturních cest a popularizace odkazu reformace se koná 28.11. v německém Erfurtu.

Plzeňský kraj na ní budou reprezentovat zástupci Západočeského muzea v Plzni, Plzeň – Turismus, MAS Český západ, Chodského muzea v Domažlicích, Sdružení měst a obcí PK.

policy_conferen­ce_programme.pdf

O den dříve (27. 11. 2017) se budou moci vybraní zástupci kraje zúčastnit také „1. Train-to-trainers semináře“, který je zaměřen na zvládnutí metod při vedení workshopů k tématu ochrany kulturního dědictví. Program naleznete zde:

erfurt_train-the-trainer_preser­vation_invita­tion_programme­.pdf

1. mezinárodní workshop projektu se koná v Polsku (7– –8. 12. 2016) Ve Wroclawi se spolu s dalšími odborníky z našeho kraje zapojíme do diskuze ohledně vymezení tématu reformace a jejího přínosu pro Evropu v době minulé a současné. Níže naleznete pozvánku s programem a krátkou tiskovou zprávu v angličtině.

program_workshop_v_pol­sku_(wroclaw)_7–8_12_2016_(en­g).pdf

workshop_v_pol­sku_(wroclaw)_7– 8_12_2016__tis­ková_zpráva(en­g).docx
 

Partneři projektu

 • Asociace rozvoje venkova v Durynsku (DE)
 • Církevní a turistická asociace (DE)
 • Mansfeld-Südharz Marketing GmbH (DE)
 • Turistický výbor Horního Rakouska (DE)
 • Protestantská církev augsburgské konfese v Rakousku (AT)
 • Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (CZ)
 • Regionální rozvojová agentura Jižních Čech (CZ)
 • Ëszak-Alföld Regionální rozvojová agentura (HU)
 • Asociace měst Horní Tisy (HU)
 • Turistická asociace Horního Slezska (PL)
 • Město Velenje (SI)

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.