CityWalk - Jak vytvořit z měst příjemná místa pro chodce

standard_logo_i­mage_-_citywalk2.jpg <] .{rel:prettyP­hoto}":

V posledních letech se stále více mluví o nutnosti snižovat emise, a to jak z průmyslu, tak i z dopravy. Hustá automobilová doprava ve městech Plzeňského kraje a zároveň horší podmínky pro využívání veřejné dopravy, cyklistických kol ale i obyčejnou chůzi jsou proto velmi aktuální témata.

K řešení těchto problémů jistě přispěje mezinárodní projekt, do kterého jsme se zapojili, s názvem:

CityWalk

Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region

Projekt byl zahájen v prosinci 2016, a to ve spolupráci 13 projektových partnerů z 8 evropských zemí. Podpořen je z nadnárodního programu Interreg DANUBE a jeho vedoucím partnerem je Scientific Research centre Bistra Ptuj (Ptuj, Slovinsko).

Bližší informace o projektu, jeho konkrétních výstupech i novinkách naleznete níže či na hlavních webových stránkách projektu www.interreg-danube.eu/citywalk.

Temín realizace: 1. prosince 2016 – 1. května 2019
Financování: Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE
Webové stránky: www.interreg-danube.eu/citywalk

V případě dotazů či zájmu o spolupráci kontaktujte:

Karla Baudyše
Koordinátora projektu
Tel.: +420 377 201 410
Mail: baudys@rra-pk.cz
www.rra-pk.cz
 

Novinky

3. setkání všech partnerů se koná 27.-29.11. 2017 ve Ptuji (Slovinsko). V rámci setkání proběhne konference, jejíž obsah naleznete v níže uvedené pozvánce.

citywalk_-_symposium-agenda.pdfPartneři projektu

 • Scientific Research centre Bistra Ptuj (SI)
 • First Hungarian Responsible Innovation Association (HU)
 • Development Centre of the Heart of Slovenia (SI)
 • Nyíregyháza Industrial park Ltd. (HU)
 • Cassovia Life Sciences (SK)
 • City municipality Varaždin (CR)
 • Municipality of Oradea (RO)
 • Varna free University (BG)
 • Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ)
 • Municipality of Weiz (A)
 • Varna Municipality (BG)
 • City of Valjeno (SR)
 • Chamber of Commerce and industry of Serbia (SR)


Projekt je spolufinancován evropskými fondy (ERDF, IPA)


Celkové výdaje projektu – 2 229 590 EUR

 • podpora z ERDF – 1 669 430 EUR
 • podpora z IPA – 225 721 EUR.

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.