SMART AKCELERÁTOR Plzeňského krajeVÝZKUM, VÝVOJ a INOVACE v kraji podpoří nový projekt.

Plzeňský kraj je region s tradičními silnými průmyslovými hráči, inovativními firmami a významnými univerzitními institucemi s novými výzkumnými centry. Přesto náš kraj v některých ekonomických ukazatelích, spjatými právě s aplikací výsledků výzkumu, ve srovnání s jinými regiony spíše zaostává. Na tuto situaci reaguje projekt s názvem

SMART AKCELERÁTOR Plzeňského kraje – www.inovujtevpk.cz

Výzkum a vývoje byly v každé době tahouny technologického, ale i společenského pokroku. Zavádění nových myšlenek a vynálezů (inovací) do praxe však stálo a stojí v cestě mnoho bariér. Některé jsou finanční, jiné organizační či společenské, velkou roli hrají také dobré vztahy jednotlivých aktérů a způsoby předávání informací.

Smyslem projektu Smart Akcelerátor je:

 • lépe koordinovat rozvoj inovačního prostředí v kraji,
 • zlepšit vazby a spolupráci mezi zástupci jednotlivých sektorů (firemním, akademickým, veřejným, občanským),
 • připravit finanční a podpůrné nástroje (především s ohledem na nové inovační firmy),
 • prověřit strategické intervence pro zajištění kvalitních odborníků,
 • zlepšit dobré jméno kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • připravit vybrané společné projekty.

NOVINKY


Máme pro vás nový webový portál o inovacích v Plzeňském kraji www.inovujtevpk.cz.


Konference: Kam směřuje Plzeňský kraj

Strategie inteligentní specializace

Rádi bychom Vám poděkovali za velikou účast a příjemnou atmosféru při 1. konferenci realizované v rámci projektu Smart Akcelerátor.

Akce se konala 3. 10. 2017 v Techmania Science Center v Plzni. Zúčastněné čekal zajímavý program plný významných osobností, akci moderoval ředitel Českého rozhlasu Jan Pokorný.

Pokud jste chyběli a máte zájem o podrobnosti ohledně probíraných témat či si chcete prohlédnout fotografie, navštivte následující odkaz:

http://www.plzensky-kraj.cz/…pore-inovaci

Pozvánku s podrobným programem a medailonky přednášejících naleznete níže.

Kam směřuje Plzeňský kraj

Konference se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda.

konference_záš­tita.pdfZÁKLADNÍ INFORMACE o projektu


 • Datum zahájení: 1. 1. 2017
 • Datum ukončení: 31. 12. 2019
 • Žadatel: Plzeňský kraj
 • Realizační tým: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje
 • Zdroj dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.