Přeshraniční koncepce pro ochranu a poznávání přírody Českého lesa a Horní Falce číslo 194

Projekt přeshraniční spolupráce z programu Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 (INTERREG V). Jedná se o projekt na zlepšení ochrany přírodních hodnot Českého lesa a přírodních parků v Bavorsku usměrněním využití jeho turistického potenciálu. Klíčovým nástrojem je Společná přeshraniční koncepce, která vychází z přeshraniční spolupráce v oblastech přírodního, kulturního a historického dědictví. Zohledňuje přitom současný stav území a jeho možnosti rozvoje, včetně souvisejících probíhajících projektů.

Doba trvání projektu: 1.10.2017 – 31.3.2020

Rozpočet: 280 644,68 euro

Území realizace: Oblast Českého lesa a přírodních parků v Horní Falci

Vedoucí partner: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Partneři projektu: Hochschule Weihenstephan Triesdorf – Institut ekologie krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – CHKO Český les Plzeňský kraj – odbor životního prostředí vláda Horní Falce – odbor 51 ochrana životního prostředí

Projekt je podpořen z prostředků EFRR


Aktuality

Aktuálně v rámci projektu proběhly práce na analytické části a probíhají páce na návrhové části. Probíhají konzultace s partnery projektu a subjekty v území. V rámci výstupů zde naleznete shrnutí analytické části projektu: shrnutí_analy­tické_části_přeshra­niční_koncepce­.pdf

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.