Do mezinárodní spolupráce se zapojuje i město Plzeň

Jsme rádi, že se nám daří do mezinárodních projektů zapojovat i další subjekty z našeho kraje. Vedle Západočeské univerzity a Plzeňského kraje je dlouhodobě aktivní i město Plzeň, a to aktuálně prostřednictvím své příspěvkové organizace Útvar koordinace evropských projektů (UKEP). Ten je od roku 2019 jedním z partnerů mezinárodního projektu EURE realizovaného v rámci programu Interreg Europe.

Zkratka projektu EURE v sobě ukrývá efektivní využívání městských politik v oblasti životního prostředí. Projekt identifikuje politické nástroje, které ovlivňují oblast životního prostředí, a to na evropské i národní úrovni. Plzeňským tématem v projektu je nástroj ITI, tedy integrované teritoriální investice. Z pohledu města Plzně je jedná o unikátní projekt, který povede k posílení územní spolupráce a hlubší implementaci nástroje ITI. Projekt by měl pomoci posílit dialog mezi partnery – městem samotným, klíčovými stakeholdery v území a řídícími orgány jednotlivých dotčených operačních programů, a zajistit jednotný názor na implementaci nástroje od regionální přes národní až po evropskou úroveň. Zapojení do projektu má za cíl posílit pozici nástroje ITI na regionální i národní úrovni. Významným impulsem pro zapojení do projektu byla také možnost výměny dobré praxe s ostatními partnery a možnost přenosu chytrých řešení a úspěšných projektů na úroveň plzeňské metropolitní oblasti a celého Česka.

Více se dočtete zde: projekt_eure.pdf

Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.