Po Husově cestě můžete brzy dojít z Čech až do Bavorska

Prostá venkovská krajina česko-bavorského pohraničí bez davů turistů, ale především i malebná zákoutí, z nichž dýchají dějiny. To čeká na pěší poutníky, kteří se vydají po vznikající stezce spojující Plzeňský kraj a Horní Falc.

Tato dálková pěší poutní stezka postupně vzniká díky projektu

„Husova cesta – Plzeňský kraj a Horní Falc“, č. 288,

který je podpořený z

Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Trasa Husovy cesty (www.husovacesta.cz) symbolicky následuje mistra Jana Husa na jeho poslední životní pouti z Čech do Kostnice, kde byl v roce 1415 upálen. Vede z Prahy, místa Husova hlavního působení, přes hrad Krakovec, kde tento učenec pravděpodobně strávil své poslední dny v Čechách. Následně prochází venkovskou krajinou západních Čech až na česko-německou hranici. Od prvního německého města Bärnau je možné dále pokračovat přes Norimberk a Ulm až do samotné Kostnice u Bodamského jezera na německo-švýcarském pomezí.

Jednotlivé úseky stezky však nejsou doposud vyznačené, chybí turistická infrastruktura i jednotná propagace. A to především v částech, která vede česko-bavorským pohraničím. V rámci daného projektu proto vzniká společný akční plán k rozvoji příhraničních částí stezky, která v těchto místech vede částečně po historické zemské „Zlaté cestě“. Trasa bude v tomto území vyznačena turistkami značkami a proběhnou aktivizační aktivity pro místní. Velký důraz bude kladen na sjednocení marketingu na české i bavorské straně hranice.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Rozpočet: 209 617,50 euro

Území realizace: Plzeňský kraj (CZ) a Horní Falc (DE)

Vedoucí partner: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Bavorský partner projektu: Via Carolina – Goldene Strasse e.V.

Projekt je podpořen z prostředků EFRR a ze státního rozpočtu České republiky.


Partneři a projekty

Atlas v PK

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 1
301 11 Plzeň

Tel.: +420 377 201 410

e-mail: info@rra-pk.cz

ID datové schránky: jabyb5t


Redakční systém 4site CMS, tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.