Pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti je otevřená platforma propojující zaměstnavatele, veřejnou správu a další instituce, které se v Plzeňském kraji zabývají zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce.
Představení projektu

Pakt zaměstnanosti je otevřená platforma propojující zaměstnavatele, veřejnou správu a další instituce, které se v Plzeňském kraji zabývají zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce.

Spolupráce spočívá zejména ve sdílení informací a hledání shody na způsobech řešení specifických problémů regionálního trhu práce.

Hlavním cílem Paktu je přispět ke zmenšení strukturálních problémů na regionálním trhu práce a ke zkvalitnění nabídky pracovních míst. Aktivity Paktu se zaměřují na řešení důležitých otázek regionální ekonomiky, které přímo souvisejí se zaměstnaností a vzděláváním v Plzeňském kraji.

Obdobně formované partnerství vzniká v řadě regionů EU včetně všech krajů ČR. V Plzeňském kraji byl Pakt zaměstnanosti založen v roce 2016.

Co v Paktu děláme?

Sbíráme data, zpracováváme tematické analýzy, vyhodnocujeme a interpretujeme informace v souvislostech. Komunikujeme spartnery, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci a výměnu informací. 
Pořádáme tematické semináře, kulaté stoly a další akce zaměřené na představení výsledků analýz. Základem koncepce všech akcí je diskuze k prezentovaným výsledkům a společné definování návrhů možných opatření, jejichž realizace by zlepšila situaci na regionálním trhu práce či vzdělávání. 

Naši partneři mají k dispozici uzavřenou část webu, na níž prezentujeme nejnovější statistická data přehlednou interaktivní formouumisťujeme tematické analýzy v plném znění, poskytujeme materiály z realizovaných akcí aj.

Pro veřejnost odkazujeme na web projektu, kde si můžete prohlédnout aktuální data o trhu práce v Plzeňském kraji.

Jak fungujeme?

Mezi hlavní aktivity Paktu patří tzv. Observatoř trhu práce a Fórum trhu práce. 
Kolegové z Observatoře se zabývají soustavným monitoringem trhu práce v souvislostech a zpracováváním analýz a prognóz. Sbírají a vyhodnocují data a další informace z těchto oblastí: 

  • trh práce
  • vzdělávání
  • ekonomika
  • obyvatelstvo

Komunikační platforma zajišťuje oboustrannou výměnu informací, tedy získávání informací od partnerů a recipročně sdílení dat z Observatoře směrem k partnerům. V rámci Plzeňského kraje slouží jako facilitátor spolupráce soukromého a veřejného sektoru při formulování strategie definující priority Plzeňského kraje v oblasti zaměstnanosti i konkrétní kroky k jejich naplnění ve vazbě na očekávaný vývoj regionální ekonomiky.

Naši zakladatelé

Pakt zaměstnanosti je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje a vznikl uzavřením dohody o spolupráci mezi Plzeňským krajem, Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, Asociací hospodářských komor Jihozápad, Regionální radou odborových svazů ČMKOS Plzeňského kraje, Úřadem práce ČR – Krajská pobočka v Plzni a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, která byla pověřena zajištěním organizace této platformy. 

Aktuální dění v projektu

Na koho se obrátit

Marcel má bohaté zkušenosti s konzultacemi v oblasti lidských zdrojů a kariérového poradenství. Na trhu práce se vyzná!

Tým

Na projektu spolupracují

Mgr. Zuzana Sahulová

konzultantka - kariérové poradenství

Ing. Pavel Beneš

analytik Observatoře trhu práce Plzeňského kraje

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Informace

Financování projektu

Projekt je financován Plzeňským krajem