Pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti je otevřená platforma propojující zaměstnavatele, veřejnou správu a další instituce, které se v Plzeňském kraji zabývají zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce.
Představení projektu

Pakt zaměstnanosti je otevřená platforma propojující zaměstnavatele, veřejnou správu a další instituce, které se v Plzeňském kraji zabývají zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce.

Spolupráce spočívá zejména ve sdílení informací a hledání shody na způsobech řešení specifických problémů regionálního trhu práce.

Hlavním cílem Paktu je přispět ke zmenšení strukturálních problémů na regionálním trhu práce a ke zkvalitnění nabídky pracovních míst. Aktivity Paktu se zaměřují na řešení důležitých otázek regionální ekonomiky, které přímo souvisejí se zaměstnaností a vzděláváním v Plzeňském kraji.

Obdobně formované partnerství vzniká v řadě regionů EU včetně všech krajů ČR. V Plzeňském kraji byl Pakt zaměstnanosti založen v roce 2016.

Co v Paktu děláme?

Sbíráme data, zpracováváme tematické analýzy, vyhodnocujeme a interpretujeme informace v souvislostech. Komunikujeme spartnery, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci a výměnu informací. 
Pořádáme tematické semináře, kulaté stoly a další akce zaměřené na představení výsledků analýz. Základem koncepce všech akcí je diskuze k prezentovaným výsledkům a společné definování návrhů možných opatření, jejichž realizace by zlepšila situaci na regionálním trhu práce či vzdělávání. 

Naši partneři mají k dispozici uzavřenou část webu, na níž prezentujeme nejnovější statistická data přehlednou interaktivní formouumisťujeme tematické analýzy v plném znění, poskytujeme materiály z realizovaných akcí aj.

Pro veřejnost odkazujeme na web projektu, kde si můžete prohlédnout aktuální data o trhu práce v Plzeňském kraji.

Jak fungujeme?

Mezi hlavní aktivity Paktu patří tzv. Observatoř trhu práce a Fórum trhu práce. 
Kolegové z Observatoře se zabývají soustavným monitoringem trhu práce v souvislostech a zpracováváním analýz a prognóz. Sbírají a vyhodnocují data a další informace z těchto oblastí: 

  • trh práce
  • vzdělávání
  • ekonomika
  • obyvatelstvo

Komunikační platforma zajišťuje oboustrannou výměnu informací, tedy získávání informací od partnerů a recipročně sdílení dat z Observatoře směrem k partnerům. V rámci Plzeňského kraje slouží jako facilitátor spolupráce soukromého a veřejného sektoru při formulování strategie definující priority Plzeňského kraje v oblasti zaměstnanosti i konkrétní kroky k jejich naplnění ve vazbě na očekávaný vývoj regionální ekonomiky.

Naši zakladatelé

Pakt zaměstnanosti je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje a vznikl uzavřením dohody o spolupráci mezi Plzeňským krajem, Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, Asociací hospodářských komor Jihozápad, Regionální radou odborových svazů ČMKOS Plzeňského kraje, Úřadem práce ČR – Krajská pobočka v Plzni a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, která byla pověřena zajištěním organizace této platformy. 

Aktuální dění v projektu

Na koho se obrátit

Marcel má bohaté zkušenosti s konzultacemi v oblasti lidských zdrojů a kariérového poradenství. Na trhu práce se vyzná!

Tým

Na projektu spolupracují

Ing. Pavel Beneš

analytik Observatoře trhu práce Plzeňského kraje

Mgr. Martina Robotková

analytička Observatoře trhu práce Plzeňského kraje

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Informace

Financování projektu

Projekt je financován Plzeňským krajem