Samosprávy v příhraničních regionech

Cílem tohoto česko-bavorského projektu je zvýšení intenzity přeshraniční spolupráce v rámci činností samospráv a výměna zkušenosti při řešení problémů v území. Za tímto účelem bylo uskutečněno přeshraniční setkávání v rámci study visit a konference.  Projekt realizuje RRA PK ve spolupráci Euregio Bayerischer Wald – Šumava – Dolní Inn. 

 

 

Představení projektu

Název: Samosprávy v příhraničních regionech / Kommunale Vervaltungen in grenzahen Regionen

Vedoucí partner: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.

Bavorský partner:  Euregio Bayerischer Wald – Šumava – Dolní Inn.

Financování: Projekt je spolufinancovaný EU v rámci Dispozičního fondu Šumava (č. smlouvy Cíl EÚS/DF/SU/12/02)

Doba trvání: 15.3.2022 – 30.9.2022

Celkový rozpočet: 6150 EUR

Z realizace projektu

Aktivity projektu

V rámci projektu byly uskutečněny následující aktivity:

 • Přeshraniční study visit (21.6.2022, Klatovy -Pošumavská odpadová, Regen – ZAW recyklační centrum)
  • Ukázka systémového řešení odpadového hospodářství a navazujících oblastí životního prostředí.
  • Přímo v místě úspěšných realizací možnost vedení diskuze, tvorbě neformálních sítí a formulaci námětů pro další spolupráci v životním prostředí.
  • Účastníci měli možnost porovnání systémů odpadového hospodářství a řešení pro jednotlivé komodity včetně ukázek praktického zpracování odpadů
 • Společná konference na téma Udržitelný rozvoj obcí (27.7.2022, Klatovy Úhlava o.p.s.)
  • Rozvoj odborných kompetencí v tématech – komunitní život v obcích, stárnutí obyvatelstva na venkově a jeho vylidňování, využívání moderních technologií v činnosti samospráv. 
  • V rámci konference byly uvedeny příspěvky na daná témata jak z české, tak bavorské části.
  • Zajímavá diskuse proběhla zejména k demografii, která má podobné parametry na obou stranách hranice. 

Na koho se obrátit

Galerie

Foto z projektu

Financování projektu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu / ist von der Europäischen Union im Rahmen des Dispositionsfonds kofinanziert