Nejlepšími třídiči jsou v Plzeňském kraji obyvatelé Srní, Horní Bělé a Železné Rudy. Vyplývá to z výsledků 17. ročníku krajské soutěže obcí v třídění odpadů „My už třídit umíme!“, kterou organizuje již tradičně Plzeňský kraj ve spolupráci s Autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a. s. a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.

Slavnostní vyhlášení nejlepších obcí a měst proběhlo tentokrát v nově zrekonstruované oranžerii v zahradě státního zámku Manětín dne 7. září 2022. „Významné historické objekty v Plzeňském kraji volíme pro slavnostní ceremoniál soutěže měst a obcí Plzeňského kraje již několikátým rokem. Po loňském vyhlášení na státním zámku Kozel chceme veřejnosti připomenout, že odkazem pro budoucí generace by neměly být jen odpady, ale i hodnoty, na které naše budoucí generace budou pohlížet s obdivem,“ říká Lenka Šlajsová z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. V předchozích letech proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže v klášterech Plzeňského kraje – v Plasích, v Kladrubech, v Chotěšově a Mariánské Týnici, v Galerii a hradě Klenová, na státním zámku Kozel.

Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu a kovů.

Stejně jako v loňském roce, byly i letos do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které byly v roce 2021 zapojeny do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jenž provozuje společnost EKO-KOM, a. s. Letošního ročníku se tedy zúčastnilo celkem 489 obcí a měst Plzeňského kraje.

V první kategorii soutěžily obce do 300 obyvatel, ve druhé kategorii obce od 301 do 1 000 obyvatel a ve třetí kategorii obce nad 1 001 obyvatel. Rozdělení obcí do třech kategorií lépe kopíruje velikostní strukturu obcí Plzeňského kraje, ve kterém je výrazná převaha opravdu
malých obcí.

I v letošním roce bylo vybráno 5 finalistů z každé kategorie. „Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Dále byla zohledněna i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je prováděno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období – v tomto případě za celý rok 2021.“, upřesnila a zhodnotila pravidla soutěže Hana Szmitková, regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a. s. „Obec získává výsledné body, jenž jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií – tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovuje celkové pořadí hodnocených obcí“ doplnila Libuše Pousková, regionální manažerka EKO-KOM, a.s.

V rámci slavnostního ceremoniálu bylo oceněno 5 nejlepších obcí v každé ze tří kategorií, do finále soutěže se tedy dostalo celkem 15 obcí, ty byly pozvány i na slavnostní vyhlášení do oranžerie státního zámku Manětín. Oceněné obce převzaly diplomy za svá umístění, dárkové předměty a květiny z rukou Jana Bozděcha, předsedy výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti
Plzeňského kraje a paní Martiny Filipové, ředitelky oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a. s.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „MY UŽ TŘÍDIT UMÍME!“
OBCE DO 300 OBYVATEL
▪ 1. místo obec Srní
▪ 2. místo obec Modrava
▪ 3. místo obec Čilá
▪ 4. místo obec Olbramov
▪ 5. místo obec Němčovice

OBCE OD 301 DO 1 000 OBYVATEL
▪ 1. místo obec Horní Bělá
▪ 2. místo obec Černíkov
▪ 3. místo město Rabí
▪ 4. místo obec Babylon
▪ 5. místo obec Úněšov

OBCE NAD 1 001 OBYVATEL
▪ 1. místo město Železná Ruda
▪ 2. místo město Stod
▪ 3. místo obec Štěnovice
▪ 4. místo obec Dolní Lukavice
▪ 5. místo město Starý Plzenec

Plzeňský kraj se pohybuje v celorepublikovém hodnocení dlouhodobě na předních místech. V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci pomyslného srovnání všech krajů ČR. A zatímco před patnácti lety, kdy krajská soutěž obcí v třídění odpadů začínala, vytřídil každý obyvatel kraje za rok průměrně 32 kg papíru, skla, plastů a nápojového kartonu, v roce 2021 to bylo již 55,7 kilogramu.

V roce 2021 byl Plzeňský kraj lepší ve výtěžnosti směsného (barevného) skla než je celorepublikový průměr, celkově se umístil ve výtěžnosti papíru, skla, plastů a nápojového kartonu na jednoho obyvatele za kalendářní rok na 7. místě v rámci všech krajů v ČR.

Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 21,4 kg papíru, 17,1 kg plastů, 17,0 kg skla a 0,23 kg nápojového kartonu. Plzeňský kraj má velmi dobrou hustotu veřejné sběrné sítě, v roce 2021 to bylo 17010 sběrných nádob, což je 111 obyvatel na jedno sběrné místo.

Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky pro třídění odpadů, podpořené pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou lidé velmi dobře motivováni své odpady třídit. A právě to je cílem dlouholetého projektu v Plzeňském kraji.