Výzkum, vývoj, inovace

RRA přispívá ekonomickému rozvoji regionu prostřednictvím podpory aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Cílem působení v této oblasti je posílení dlouhodobé ekonomické konkurenceschopnosti našeho regionu.

Nejčastějšími klienty jsou orgány regionální či místní samosprávy, vzdělávací a výzkumné organizace, ale také firmy.

Detail služby

Naše aktivity na podporu výzkumu, vývoje a inovací

Analýzy, koncepce a strategie

Navrhujeme komplexní řešení pro podporu ekonomického rozvoje města Plzně a plzeňského regionu. Garantujeme přípravu a aktuálnost Regionální inovační strategie (RIS3) Plzeňského kraje, která definuje vizi regionu a priority jeho ekonomického rozvoje. Tvoříme akční plán pro realizaci RIS3, iniciujeme jeho projekty ve spolupráci s partnery z regionu, vyhodnocujeme jeho účinnost. Zpracováváme analýzy potenciálu oborů, ve kterých Plzeňský kraj vyniká. 

Data a informace

Poskytujeme informace o potenciálu výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v Plzeňském kraji. Sledujeme a vyhodnocujeme statistická data v čase a nabízíme jejich porovnání s ostatními regiony. Umožňujeme tak hodnotit postavení našeho regionu, definovat jeho silné a slabé stránky. Disponujeme kontakty na subjekty, které se zabývají výzkumem a vývojem, zpracováváme databáze inovačních firem, klíčových odborníků ve výzkumu pro usnadnění vyhledávání partnerů pro spolupráci ve VaVaI. Poskytujeme aktuální informace o možnostech finanční podpory VaVaI a o podpořených projektech. 

Na koho se obrátit

Jana má bohaté zkušenosti s vedením lidí a projektů. Téma vědy, výzkumu a inovací jí není cizí!

Co je nového

Aktuální projekty

Probíhající

Smart Akcelerátor

Smyslem projektu je podpora a rozvoj prostředí výzkumu, vývoje a inovací v regionu a zlepšování jména kraje jako inovačního a progresivního regionu. Aktivity projektu kladou důraz na zlepšení komunikace a spolupráce klíčových aktérů inovačního ekosystému, vzdělávání, mapování potřeb prostředí a podporu marketingu

Detail projektu
Ukončený

Chain Reactions

Projekt Chain Reactions je zaměřený na posílení kapacity průmyslových podniků inovovat. Specificky pomáhá zejména malým a středním podnikům, které často nemají z důvodu zaměření se na provozní záležitosti čas a kapacity věnovat se inovacím a úsilí o výhodnější zapojení se do přeshraničních či globálních hodnotových řetězců.

Detail projektu

Sledujte novinky

na Facebooku