Pracovní tým

Základní pracovní tým agentury tvoří kolektiv zkušených odborných konzultantů s všestranným zázemím vzdělání a pracovních zkušeností.

Ozvěte se nám, rádi poradíme!

Ing. Filip Uhlík

ředitel agentury

ekonomický rozvoj regionu

garant procesu ISR v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II

Ing. Pavel Beneš

vedoucí konzultant

územní a oborové analýzy, strategie, rozvojové koncepce a programy, geografický informační systém

RIS 3 hlavní analytik v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II

příprava a řízení projektů rozvoje lidských zdrojů

krajská RIS 3 developerka SI 5 v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II

Lenka Šlajsová

vedoucí konzultantka

příprava řízení projektů v odpadovém hospodářství, environmentální vzdělávání a osvěta

Ing. Jan Naxera

konzultant

ekonomický rozvoj regionu, projekty Regionální inovační strategie Plzeňského kraje

krajský RIS3 Developer SI 1 v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II

krajská RIS 3 manažerka v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II 

geografický informační systém, územní a oborové analýzy

RIS 3 analytička v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II

dopravní plánování a příprava projektů dopravní infrastruktury

příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury

administrace projektů v odpadovém hospodářství, informační servis a sekretariát Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Mgr. Eva Heisová

konzultantka

příprava a řízení projektů s finanční podporou strukturálních fondů EU, rozvoj měst a obcí

příprava a řízení projektů rozvoje lidských zdrojů

vedoucí garantka v projektu Husova cesta

příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury

příprava a řízení projektů s finanční podporou strukturálních fondů EU, rozvoj měst a obcí

příprava a řízení projektů rozvoje lidských zdrojů

územní a oborové analýzy, poradenství v oblasti lidských zdrojů

marketingová specialistka

RIS3 marketingová manažerka v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II

příprava a řízení projektů rozvoje lidského kapitálu

Helena Volková

asistentka

administrace a ekonomická kontrola projektů

komunikační a IT specialistka

PR specialistka v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II

odborná garantka v projektu Husova cesta