Pracovní tým

Základní pracovní tým agentury tvoří kolektiv zkušených odborných konzultantů s všestranným zázemím vzdělání a pracovních zkušeností.

Ozvěte se nám, rádi se Vám budeme věnovat!

Ing. Filip Uhlík

ředitel agentury

ekonomický rozvoj regionu

Ing. Pavel Beneš

vedoucí konzultant

územní a oborové analýzy, strategie, rozvojové koncepce a programy, geografický informační systém

příprava a řízení projektů rozvoje lidských zdrojů

Lenka Šlajsová

vedoucí konzultantka

příprava řízení projektů v odpadovém hospodářství, environmentální vzdělávání a osvěta

krajský manažer pro RIS3 strategii
v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III

garant inteligentní specializace regionu v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III 

Ing. Jan Naxera

konzultant

ekonomický rozvoj regionu, projekty Regionální inovační strategie Plzeňského kraje

dopravní plánování a příprava projektů dopravní infrastruktury

příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury

geografický informační systém, územní a oborové analýzy

administrace projektů v odpadovém hospodářství, informační servis a sekretariát Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Mgr. Eva Heisová

vedoucí konzultantka

příprava a řízení projektů s finanční podporou strukturálních fondů EU, rozvoj měst a obcí

evropská spolupráce, příprava a řízení projektů v oblasti kultury a turismu

příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury

příprava a řízení projektů rozvoje lidských zdrojů

příprava a řízení projektů rozvoje lidského kapitálu

Ing. Martina Bydžovská

konzultantka - lidské zdroje

příprava a řízení projektů rozvoje lidského kapitálu

příprava projektů s finanční podporou strukturálních fondů EU, rozvoj měst a obcí

Helena Volková

asistentka

administrace a ekonomická kontrola projektů