Tvorba koncepcí, strategií, analýz
Posláním organizace je poskytovat odborné poradenské služby územní samosprávě v Plzeňském kraji a podporovat ekonomický a sociální rozvoj regionu.
Vzdělávání a osvěta
Dlouhodobě monitorujeme aktuální situaci na trhu práce i ve vzdělávání. K tématům zpracováváme analýzy, s jejichž výsledky seznamujeme odbornou i širší veřejnost prostřednictvím seminářů. Zabýváme se i perspektivou jednotlivých profesí na trhu práce a snažíme se tyto informace šířit k relevantním cílovým skupinám.
Více informací
Mezinárodní spolupráce
Účastníme se pravidelně různých mezinárodních projektů v oblastech kultury, turismu, zachování přírodního a kulturního bohatství, vědy a rozvoje techniky, dopravy a další. Získáváme zkušenosti z dobrých praxí ze zahraničí.
Více informací
Networking
Propojujeme jednotlivé zástupce samospráv s odborníky z různých organizací a úřadů, s pracovníky vládních institucí a pomáháme starostům za pomocí správy Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje s realizací jejich projektů.
Více o SMOPK
Příprava a administrace projektů
Zajišťujeme přípravu a posléze i odbornou a pečlivou administraci jednotlivých projektů. Kontaktujte nás!
Kontakt
Previous
Next
O nás

Jsme tu i pro vás

1 +
Realizovaných projektů ročně
1 let
Zkušeností
1
Členských obcí ve Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Nejčastěji zajišťujeme

Informace - koncepce - realizace

Data a informace o potřebách kraje a obcí

Sledujeme, vyhodnocujeme a prognózujeme data o obyvatelstvu, informace o trhu práce, vzdělávání, výzkumu a vývoji, regionální dopravě a o životním prostředí. Upozorňujeme na zásadní změny, kterými náš region a jeho města a obce procházejí. Prezentujeme změny dat v časových řadách a porovnáváme je s ostatními regiony a obcemi. Informace otevřeně sdílíme s našimi partnery a pomáháme utvářet názor na potřeby změn.

Koncepce a strategie nabízejí řešení

Identifikujeme klíčové faktory, které ovlivňují podmínky fungování našeho regionu a obce. Nalézáme argumenty a kritéria pro rozhodování o prioritách, hledáme shodu s vedením samosprávy i obyvateli na způsobech jejich řešení. Závěry strategií přetváříme v návrhy projektových záměrů.

Projekty, které mění náš region a naši obec

Soustředíme se na zásadní projekty, které naplňují cíle koncepcí a strategií. Ověřujeme jejich technickou a ekonomickou proveditelnost. Organizujeme zajištění finančních zdrojů pro realizaci, nejčastěji z dostupných národních i evropských dotací, případně návratných finančních zdrojů. Řídíme samotnou realizaci projektů po jejich úspěšné dokončení a užívání.

Pečujeme

Naše specializované internetové portály

Smart akcelerátor

Smart akcelerátor se snaží nalézt způsoby podpory konkurenceschopnosti regionu založené na vzdělanosti, výzkumu, vývoji a inovacích.

Pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti je otevřená platforma propojující zaměstnavatele, veřejnou správu a další instituce, které se v Plzeňském kraji zabývají zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce.

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Otevřená organizace pro všechny obce Plzeňského kraje a ostatní subjekty,  sdružující bezmála 190 obcí Plzeňského regionu.

Husova cesta

Husova cesta je dálková pěší stezka vedoucí poutníky ve šlépějích mistra Jana Husa z Prahy do Kostnice.

Studuj v Plzeňském kraji

Studuj v PK je webový portál pro volbu povolání žáků ZŠ a SŠ. Praktický mnohostranný rozcestník propojující svět vzdělávání se světem práce.

Poradce v Plzeňském kraji

Poradce v Plzeňském kraji – metodický web pro kariérové poradenství. Poradci i další zájemci zde snadno a rychle naleznou potřebné informace, inspiraci či materiály pro praxi.