Naše služby

Pracujeme na významných, špičkových a klíčových projektech přínosných pro obyvatele Plzeňského kraje na všech úrovních

Výzkum, vývoj, inovace

Pomáháme posílit dobré jméno Plzeňského kraje ve světě výzkumu, vývoje a inovací. Cílíme na obrácení pozornosti k Plzeňskému kraji jako k území, kde jsou připravené podmínky pro kvalitní vzdělávání, špičkový výzkum a inovativní firmy.

Vzdělávání a trh práce

Zajišťujeme periodické sledování situace na trhu práce a nabízíme moderní náměty pro zvýšení kvality vzdělávacího systému především v oblasti regionálního školství.

Životní prostředí

Realizujeme opatření v oblasti ochrany životního prostředí a radíme, jak správně nakládat s odpady. Školíme o odpadovém hospodářství zástupce samospráv, měst a obcí.

Doprava

Zpracováváme koncepce a analýzy v oblasti silniční, pěší, cyklistické a veřejné dopravy. Soustředíme se na podporu plánování investic do dopravní infrastruktury na úrovni místní a krajské samosprávy, posouzení ekonomické efektivity dopravních staveb a získávání externích finančních zdrojů na jejich realizaci.

Rozvoj kraje, měst a obcí

Pomáháme obcím s investicemi při získávání finančních zdrojů pro realizaci a pomáháme při zajištění souladu realizace projektu a podmínek poskytnuté finanční podpory.

Kultura a turismus

Jsme hrdí na přírodní a kulturní dědictví Plzeňského kraje. Podporujeme proto obce a místní organizace při jeho propagaci, rekonstrukci památek i přípravě nových turistických produktů.