Projekty a zakázky

Pracujeme na významných, špičkových a klíčových projektech přínosných pro obyvatele Plzeňského kraje na všech úrovních

  • Vše
  • Výzkum, vývoj, inovace
  • Vzdělávání a trh práce
  • Životní prostředí
  • Doprava
  • Rozvoj kraje, měst a obcí
  • Kultura a turismus
Probíhající

Sběrné dvory

Agentura pomohla vybudovat v Plzeňském kraji již 46 sběrných dvorů. V rámci naší činnosti pomáháme obcím vyhodnotit potřebnost sběrného dvora, pořídit příslušnou projektovou dokumentaci, zajistit dotační prostředky pro výstavbu a pomoci stavbu zrealizovat a uvést do provozu.

Detail projektu
Probíhající

Husova cesta

Husova cesta je dálková pěší stezka vedoucí poutníky ve šlépějích mistra Jana Husa. Vzniká díky česko-bavorské spolupráci naší agentury a Historického parku Bärnau-Tachov.

Detail projektu
Ukončený

Územní koncepce Českého lesa

Snažíme se skloubit ochranu přírody s udržitelným rozvojem turismu v cenných lokalitách. V tomto směru nás zajímá území Českého lesa a přilehlých přírodních parků v Bavorsku.

Detail projektu
Probíhající

EPICAH

(Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border Advancement in Heritage) je mezinárodní projekt finančně podpořený EU prostřednictvím programu Interreg Europe.

Detail projektu
Probíhající

Chain Reactions

Projekt Chain Reactions je zaměřený na posílení kapacity průmyslových podniků inovovat. Specificky pomáhá zejména malým a středním podnikům, které často nemají z důvodu zaměření se na provozní záležitosti čas a kapacity věnovat se inovacím a úsilí o výhodnější zapojení se do přeshraničních či globálních hodnotových řetězců.

Detail projektu
Probíhající

Pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti je otevřená platforma propojující zaměstnavatele, veřejnou správu a další instituce, které se v Plzeňském kraji zabývají zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce.

Detail projektu
Probíhající

Chain Reactions

Projekt Chain Reactions je zaměřený na posílení kapacity průmyslových podniků inovovat. Specificky pomáhá zejména malým a středním podnikům, které často nemají z důvodu zaměření se na provozní záležitosti čas a kapacity věnovat se inovacím a úsilí o výhodnější zapojení se do přeshraničních či globálních hodnotových řetězců.

Detail projektu
Probíhající

Pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti je otevřená platforma propojující zaměstnavatele, veřejnou správu a další instituce, které se v Plzeňském kraji zabývají zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce.

Detail projektu
Probíhající

Sběrné dvory

Agentura pomohla vybudovat v Plzeňském kraji již 46 sběrných dvorů. V rámci naší činnosti pomáháme obcím vyhodnotit potřebnost sběrného dvora, pořídit příslušnou projektovou dokumentaci, zajistit dotační prostředky pro výstavbu a pomoci stavbu zrealizovat a uvést do provozu.

Detail projektu
Probíhající

Husova cesta

Husova cesta je dálková pěší stezka vedoucí poutníky ve šlépějích mistra Jana Husa. Vzniká díky česko-bavorské spolupráci naší agentury a Historického parku Bärnau-Tachov.

Detail projektu
Ukončený

Územní koncepce Českého lesa

Snažíme se skloubit ochranu přírody s udržitelným rozvojem turismu v cenných lokalitách. V tomto směru nás zajímá území Českého lesa a přilehlých přírodních parků v Bavorsku.

Detail projektu
Probíhající

EPICAH

(Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border Advancement in Heritage) je mezinárodní projekt finančně podpořený EU prostřednictvím programu Interreg Europe.

Detail projektu