Projekty a zakázky

Pracujeme na významných, špičkových a klíčových projektech přínosných pro obyvatele Plzeňského kraje na všech úrovních

  • Výzkum, vývoj, inovace
  • Vzdělávání a trh práce
  • Životní prostředí
  • Doprava
  • Rozvoj kraje, měst a obcí
  • Kultura a turismus
Probíhající

Chain Reactions

Projekt Chain Reactions je zaměřený na posílení kapacity průmyslových podniků inovovat. Specificky pomáhá zejména malým a středním podnikům, které často nemají z důvodu zaměření se na provozní záležitosti čas a kapacity věnovat se inovacím a úsilí o výhodnější zapojení se do přeshraničních či globálních hodnotových řetězců.

Detail projektu
Probíhající

Pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti je otevřená platforma propojující zaměstnavatele, veřejnou správu a další instituce, které se v Plzeňském kraji zabývají zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce.

Detail projektu
Ukončený

Český les

Přeshraniční koncepce pro ochranu a poznávání přírody Českého lesa a Horní Falce číslo 194. Projekt přeshraniční spolupráce z programu Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 (INTERREG V). Jedná se o projekt na zlepšení ochrany přírodních hodnot Českého lesa a přírodních parků v Bavorsku usměrněním využití jeho turistického potenciálu.

Detail projektu
Probíhající

Husova cesta

Husova cesta je dálková pěší stezka vedoucí poutníky ve šlépějích mistra Jana Husa. Vzniká díky česko-bavorské spolupráci naší agentury a Historického parku Bärnau-Tachov. Představení projektu Po

Detail projektu