Kultura a turismus

Prezentujeme Plzeňský kraj tak, jak jej skutečně známe. Jako region pyšnící se neporušenou přírodou, cennými historickými objekty i specifickými lidovými tradicemi. Našim cílem je uchovat tyto hodnoty především pro místní obyvatele, ale zároveň je zprostředkovat také turistům.

Za tímto účelem spolupracujeme s krajskými institucemi, městy a obcemi, muzei, subjekty památkové péče a ochrany přírody, školami, církvemi a mnohými neziskovými organizacemi.

Detail služby

Jak rozvíjíme kulturní a přírodní dědictví v našem kraji

Odborné studie a koncepce

Navrhujeme řešení pro obnovu a prezentaci přírodních a kulturních památek v Plzeňském kraji. Našim velkým tématem je skloubení dodržování principů ochrany se sociálně-ekonomickým rozvojem území. Jsme součástí různorodých odborných týmů, konzultujeme obsah zásadních regionálních i národních dokumentů. Pro naše klienty vyhodnocujeme jejich stávající situaci, vyhledáváme vhodná řešení, navrhujeme strategická opatření a zpracováváme detailní akční plány vedoucí k dosažení jejich cílů.

Příprava a realizace projektů

Pro své klienty zpracováváme projektové žádosti o finanční podporu na realizaci aktivit stavebního i neinvestičního charakteru. Zajišťujeme též jejich administraci. V minulosti jsme díky tomu pomohli obnovit několik významných památek, vytvořit moderní muzejní expozice, vylepšit zázemí kulturních institucí či zpřístupnit nové turistické stezky. Zároveň realizujeme i vlastní, převážně mezinárodní projekty, kterými reagujeme na komplexnější témata či strategické potřeby území v oblasti kulturního a přírodního dědictví.

Komunikace a prezentace

Hledáme vhodná řešení aktuálních problémů, které vyžadují aplikaci inovativních postupů, spolupráci partnerů z různorodých oborů či napříč regiony. Máme přehled o dění v ČR i zahraničí, a díky tomu jsme schopni klientům navrhovat relevantní náměty k naplnění jejich potřeb. Naší srdeční záležitostí se takto staly dálkové pěší poutní trasy. Věnujeme se též širší publicitě aktivit v území, jsme zkušení tvůrci a koordinátoři vzdělávacích programů pro školy, organizujeme tematické odborné konference a mezioborová setkání.

Nabízené služby v oblasti kultury a turismu

 • zpracování programů rozvoje měst, obcí či širšího území
 • studie proveditelnosti pro obnovu památek, péči o přírodu či turismus
 • posouzení variant řešení investičních i neinvestičních záměrů
 • vyhledávací studie turistických tras, interpretační plány lokalit či širších témat
 • podpora rozvoje destinačního managementu
 • monitoring regionálních, národních i evropských dotačních programů
 • příprava žádostí o finanční podporu
 • následné řízení, administrace a publicita projektů
 • vyhledávání a sdílení dobrých praxí z různých oborů
 • aktivní prezentace úspěšných realizací z Plzeňského kraje
 • organizace specializovaných konferencí a vzdělávacích akcí
 • networking a podpora diskuse regionálních aktérů
Tým

Na koho se obrátit

Mgr. Lenka Křížková

koordinátorka přeshraničních a mezinárodních aktivit v oblasti kultury a turismu

Mgr. Eva Heisová

projektová příprava

Bc. Karolína Duschková

konzultantka

Co je nového

Aktuální projekty

Sledujte novinky

agentury na Facebooku