Český les

Přeshraniční koncepce pro ochranu a poznávání přírody Českého lesa a Horní Falce číslo 194. Projekt přeshraniční spolupráce z programu Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 (INTERREG V). Jedná se o projekt na zlepšení ochrany přírodních hodnot Českého lesa a přírodních parků v Bavorsku usměrněním využití jeho turistického potenciálu.
Představení projektu

Český les

Projekt přeshraniční spolupráce z programu Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 (INTERREG V). Jedná se o projekt na zlepšení ochrany přírodních hodnot Českého lesa a přírodních parků v Bavorsku usměrněním využití jeho turistického potenciálu. Klíčovým nástrojem je Společná přeshraniční koncepce, která vychází z přeshraniční spolupráce v oblastech přírodního, kulturního a historického dědictví. Zohledňuje přitom současný stav území a jeho možnosti rozvoje, včetně souvisejících probíhajících projektů.

Doba trvání projektu: 1.10.2017 – 31.3.2020

Rozpočet: 280 644,68

Území realizace: Oblast Českého lesa a přírodních parků v Horní Falci

Něco navíc

Základní informace

Partneři projektu

 • Hochschule Weihenstephan Triesdorf
 • Institut ekologie krajiny
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • CHKO Český les Plzeňský kraj
 • Odbor životního prostředí vláda Horní Falce
 • Odbor 51 ochrana životního prostředí

Rozvoj spolupráce

 • Rozvoj spolupráce různých typů organizací s bavorskými partnery na různých úrovních
 • Rozvoj spolupráce s MAS v oblasti turistiky a rekreace
 • Podpora spolupráce spolků navzájem i se samosprávou při přípravě a realizaci akcí v oblasti turistiky a rekreace
 • Zapojování aktivních obyvatel do společné komunikace v oblasti turistiky a rekreace

Cíle komunikační strategie

 • Na obou stranách vytvořit dostatečnou kapacitu pro intenzivní územní a přeshraniční komunikaci v tématu turistiky a rekreace
 • Vybudovat organizační strukturu pro celé území
 • Uplatnit nové formy spolupráce v území
 • Zapojit aktivní subjekty a osoby
 • Podpořit a koordinovat aktivity v území
 • Vytvářet návody, jak je možno pracovat s vytvořenou koncepcí

Na koho se obrátit

Pavel na území Českého lesa žije celý život a zná příběhy zaniklých obcí i současné problémy krajiny a téma turistického ruchu je mu blízké. Zavolejte!

Prezentace

Webové stránky projektu

Informace

Financování projektu

Projekt je financován Evropským fondem pro regionálnní rozvoj

Projekt je financován Evropskou unií