Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice

Cílem tohoto projektu je navýšení kapacity pobytových sociálních služeb v Domě sociální péče v Kralovicích a zvýšení pohodlí a komfortu místních klientů. Projekt je financován z národního programu MPSV a probíhá v letech 2019 - 2024. Součástí projektu je výstavba nové budovy, stavební úpravy stávající budovy a pořízení vnitřního vybavení.
Představení projektu

Název: Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice 

Financování: Národní program MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Doba trvání: 10.12.2019 – 30.11.2024

Celkový rozpočet: 61 778 002 Kč

Charakteristika projektu

Cíle projektu

Žadatelem tohoto projektu je Plzeňský kraj, jehož dlouhodobým záměrem je změnit materiálně technické podmínky domova, vč. zázemí a celkovou podobu poskytování sociálních služeb. Snahou Plzeňského kraje v této oblasti je proměna systému péče a prostředí směrem k humanizaci a k naplňování naplňoval práv a potřeby uživatelů.

Cílem projektu je dosáhnout souladu s materiálně technickým standardem a připravit vhodné zázemí pro poskytování péče klientům v takové formě, která je pro danou cílovou skupinu nejvhodnější.

Realizace projektu zajistí navýšení kapacity pobytových sociálních služeb v lokalitě a zvýší pohodlí a komfort klientů.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou klienti služeb Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Jedná se o seniory a osoby s neurodegenerativními poruchami.

Náplň projektu

Projekt zahrnuje:

  • výstavbu nové budovy
  • stavební úpravy stávající budovy zařízení v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb
  • pořízení vnitřního vybavení (lůžka a nábytek), zdravotnických prostředků, technologického vybavení kuchyně a prádelny určené pro klienty novostavby a rekonstruované budovy

V rámci projektu proběhne výstavba nového bloku D, který navazuje na stávající blok B (přístavba k severnímu štítu stávajícího bloku B). Vzhledem ke stavebnímu propojení bloku D a B není možné realizovat novostavbu bloku D samostatně, a proto dojde v rámci projektu zároveň k modernizaci bloku B.

Cílem všech těchto stavebních úprav je:

  • navýšení lůžkové kapacity,
  • rozšíření možností parkovacího stání,
  • modernizace pokojů
  • modernizace ordinací a dalšího zázemí
  • provozní, energetická a technická optimalizace zařízení

Na koho se obrátit

Eva za své projekty nejen zodpovídá, ale i dýchá! Jsme moc pyšní na to, že v našem týmu pracuje na projektech, na kterých skutečně záleží!

Mgr. Eva Heisová

manažerka projektu

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Galerie

Fotografie z projektu