Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu

Podíleli jsme se na revitalizaci památkového areálu v Mariánské Týnici a jeho dokončení dle původního historického návrhu architekta Santiniho. Dostavba chybějícího východního ambitu byla posledním krokem k dovršení ideálního projektu celého barokního poutního areálu. Projekt dostavby východního ambitu získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Novostavby budov.
Představení projektu

Oficiální informace

Název projektu:  Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Doba trvání: 8.1. 2016 – 30.6.2021 
Rozpočet projektu: 50 mil. Kč 

Informace navíc

Popis projektu

Areál v Mariánské Týnici u Kralovic dnes patří k unikátům evropské architektury. Tuto stavbu navrhl architekt Jan Blažej Santini-Aichel na počátku 18. stolení, ve své plnosti je však realizována až po více než 300 letech od položení základního kamene (1711). V průběhu této doby prošel areál jak fází enormního zájmu církve a velkých investic, tak i hrozbou totální devastace. Jeho osud odrážely nejen proměnlivé koncepce památkové péče, ale i duchovní stav společnosti i jejích kulturních priorit.

Historický areál Mariánské Týnice byl v posledních 20 letech postupně obnovován a oživován. V roce 2006 proběhly úpravy v těsné blízkosti památky (odklon dopravy od objektu, parkoviště, zahradní úpravy parteru). O tři roky později byla ukončena I. etapa realizace nové stálé expozice, která pokračovala v letech 2010 a 2011. Následně došlo k obnovení kaple na severovýchodním nároží kostela (v letech 2011-12).

Projekt dostavby východního ambitu byl logickým pokračováním a vyústěním dlouhodobých revitalizačních snah v areálu Mariánské Týnice a umožnil obnovu exteriéru a interiéru památky. Nedílnou součástí projektu byly restaurátorské práce (obnova zřícené kaple a části kamenného schodiště vedoucího z exteriéru do interiéru kostela). Projekt zahrnoval také obnovu zahrady a trvalé zeleně v parteru východního nádvoří po uzavření areálu východní ambitovou zdí.

Východní ambit je v souladu s historickými návrhy zrcadlově umístěn vůči stávajícímu západnímu ambitu. Součástí nového tříramenného východního ambitu jsou také 2 nárožní kaple. V kryté ambitové chodbě byla v rámci projektu vybudována stálá expozice „Sto let záchrany a obnovy Mariánské Týnice“ a také edukativní a odpočinková zóna. Prostor nových ambitových chodeb zároveň umožnil deponování nových exponátů za účelem jejich prezentace veřejnosti (kamenné prvky, drobné památky). Díky projektu dostavby ambitu se podařilo vyřešit také nevyhovující stavebně technický stav kaple Korunování Panny Marie přiléhající ke kostelu. Projekt umožnil zpřístupnění kostela samostatnou trasou, a to z důvodu konání veřejných kulturních akcí, svateb či pobožností v průběhu celého roku.

Prostory vybudované díky projektu dostavby ambitu jsou veřejnosti zpřístupněny formou nově vzniklého druhého návštěvnického okruhu. Vzhledem k unikátnosti a obtížnosti dostavby ambitu byl zároveň celý průběh projektu dokumentován pomocí moderní vizualizační a digitalizační techniky (např. s využitím dronů) a výstupy byly následně také zpřístupněny veřejnosti. Časosběrný filmový dokument o dostavbě východního ambitu je dostupný ZDE

Východní ambit v areálu Mariánské Týnice je vítězem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Novostavby budov.

Představení projektu

Cíle projektu

 • rozšíření a lepší přístupnost památky, dokončení areálu a rehabilitace objektu jako celku v duchu původní barokní kompozice
 • zvýšení návštěvnosti památkového objektu
 • zpřístupnění kostela samostatnou a na provozu ostatních částí nezávislou trasou
  odstranění nevyhovujícího stavu exteriérů i interiérů částí památkového objektu,
  zpřístupnění nových prostor, kde bude vybudována nová expozice dokumentující obnovu areálu
 • dokončení areálu v jednotný uzavřený celek, čímž dojde ke zvýšení jeho bezpečnosti (díky rozšíření kamerového systému bude umožněno monitorování celého komplexu)
 • obnovení historické zahrady a odpočinkového prostoru (sadové úpravy spojené s úpravami navržených zahradních cest a nové výsadby)
 • rozšíření aktivit, které bude možné konat v prostoru východního ambitu – pořádání venkovních koncertů, divadelních představení, přednášek, seminářů apod.
 • digitalizace památky a výstupy záznamů zpřístupněné veřejnosti (časosběrný dokument – proměna prostoru před rekonstrukcí a po ní, letecké záběry…)

Na koho se obrátit

Eva za své projekty nejen zodpovídá, ale i dýchá! Jsme moc pyšní na to, že v našem týmu pracuje na projektech, na kterých skutečně záleží!

Mgr. Eva Heisová

manažerka projektu

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Galerie

Fotografie z projektu