Povinnosti obcí v oblasti nakládání s odpady

Poskytujeme odbornou pomoc řadě měst a obcí Plzeňského kraje při přípravách, aktualizaci vyhlášek o svozu a nakládání s komunálními odpady.
Představení tématu

Metodika

Konzultanti agentury v součinnosti s příslušnými správními orgány poskytují odbornou metodickou pomoc řadě měst a obcí v Plzeňském kraji. Jedná se například o aktualizaci obecně závazných předpisů (vyhlášek), provozování zařízení k nakládání s komunálními odpady, konzultace ke konkrétním problémům obce v oblasti odpadů a dalších.

Informace o aktuálním tavu legislativy, praktické zkušenosti, řešení problémů atd. jsou předmětem každoročně pořádaných seminářů pro všechny obce Plzeňského kraje.

Semináře jsou pořádány pod záštitou Plzeňského kraje ve spolupráci se společnostmi EKOKOM a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. a ECOBAT. Ročně jsou pořádány minimálně čtyři semináře, kterých se účastní většina z 501 představitelů obcí z Plzeňského kraje.

Na koho se obrátit

Lenka má s prací v oblasti životního prostředí a odpadářství více jak 20-ti leté zkušenosti. Rozhodně je připravena Vám poradit!

Sledujte novinky

agentury