Optimalizace systémů nakládání s odpady

Připravujeme plány odpadového hospodářství a zpracování technicko-ekonomických studií, jejichž cílem jsou formulace návrhů optimalizace systému sběru a nakládání s komunálními odpady.
Něco navíc

Základní informace

Technicko-ekonomické studie

Kromě plánů odpadového hospodářství zajišťujeme zpracování technicko-ekonomických studií. Cílem studií je posouzení stávajícího stavu a následně formulace návrhů optimalizace systému pro sběr, svoz, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů. Zvláštní kapitolou každé studie je především ekonomické zhodnocení systému, včetně porovnání mezi jednotlivými, velikostně obdobnými obcemi, a zhodnocení návrhu na možnosti ekonomických úprav celého systému.

Takové studie byly vypracovány například pro města Plasy, Tlučná, Hrádek. Zlepšení se týkala například smluvních vztahů se svozovými společnostmi, vybavení obce i domácností moderními nádobami, nebo zlepšení komunikace a motivace občanů.

Studie proveditelnosti

Na úrovni regionálních projektů se RRA PK podílela na přípravě studií proveditelnosti některých klíčových zařízení, kterými byly Závod pro energetické využití odpadu (ZEVO Chotíkov), nebo překládací stanice pro efektivnější přepravu komunálních odpadů, např. pro Sdružení obcí pro odpadové hospodářství Černošín.

Na koho se obrátit

Lenka má s prací v oblasti životního prostředí a odpadářství více jak 20-ti leté zkušenosti. Rozhodně je připravena Vám poradit!

Sledujte novinky

agentury