Podpora integrace osob se zdravotním postižením

Více než 10 let jsme se aktivně podíleli na unikátním procesu postupné transformace původního ústavu sociální péče ve městě Stod.
Představení projektu

O projektu Centra sociálních služeb Stod

V posledních více než 10 letech probíhal v regionu unikátní proces postupné transformace původního ústavu sociální péče ve Stodě (dnes Centrum sociálních služeb Stod, dále CSS Stod). Tento proces je vyústěním společenských změn směřujících k lepší ochraně lidských práv a je obrazem toho, jak se tyto změny projevují v sociálních službách.

Díky tomuto procesu mohli postupně všichni klienti opustit ústavní areál a začít bydlet v přirozeném prostředí blízkých obcí. Zároveň dostali příležitost zapojit se do občanské společnosti, začít pracovat, chodit za zábavou a žít tam, kde chtějí nebo mají své blízké. Transformace umožnila začít poskytovat podporu nesoběstačným osobám v jejich přirozeném prostředí, aby jejich život byl co nejvíce srovnatelný s vrstevníky žijícími v běžných podmínkách.

Po transformaci mohou klienti využívat obvyklých veřejných zdrojů (pomoc rodiny či sousedů, využívání služeb, uplatňování práv) a zároveň převzít větší zodpovědnost za svůj život (vzdělávat se, mít možnost vlastního zaměstnání i zábavy). Zkušenosti s již zrealizovanými projekty v zahraničí zároveň potvrzují, že u klientů, kteří žijí v malých domácnostech, dochází k větší nezávislosti a osobnímu rozvoji, a to bez ohledu na míru jejich postižení. Společné domácnosti a komunitní péče by tak měly být jednou z investičních priorit ČR v oblasti poskytování sociální péče, protože mohou představovat významnou službu, která vyplní mezeru mezi ryze ústavní a domácí péčí.

Něco navíc

Účast RRA PK v procesu transformace

Spolupráce RRA PK na vybudování této formy poskytování sociální péče včetně návazných aktivit začala již v roce 2008, kdy byl zahájen projekt „Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod“ z Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP). Náplní tohoto projektu s rozpočtem 48 mil. Kč bylo kromě výstavby chráněného bydlení také vybudování sociálně – terapeutické dílny (pekárny) v městě Stod, čímž přirozeně došlo k zapojení klientů chráněného bydlení do místní komunity obyvatel města.

Na projekt sociálně terapeutického centra DOZP Stod navázalo v roce 2010 projektem “ Transformace DOZP Stod – I. Etapa“ podpořeným z Integrovaného operačního programu NUTS II Jihozápad (IOP). V této etapě s celkovým rozpočtem 56 mil. Kč bylo vybudováno celkem 10 nových domácností v novostavbách (v rámci jednoho domu jedna domácnost), a to v Holýšově, Stodě, Nýřanech a Dnešicích. Dále byly odkoupeny tři byty (dva 3+1 a jeden 2+1), ve kterých bydlí celkem 8 klientů.

Transformační proces pokračoval za účasti RRA PK i v dalších letech. Již na podzim roku 2012 odstartovala další etapa. Projekt s názvem “ Transformace DOZP Stod – II. Etapa“ a s celkovým rozpočtem 49 mil. Kč byl opět financován z Integrovaného operačního programu NUTS II Jihozápad. Tato etapa zahrnovala přestěhování celkem 41 uživatelů a vybudování 10 nových domácností ve vybraných objektech, a to ve Staňkově, Tlučné, Vejprnicích, Nýřanech a Chotěšově. V rámci II. etapy došlo také k vybudování zázemí pro denní programy sociálně aktivizační služby v dílně ve Staňkově.

Celý proces transformace se podařilo dokončit díky následné 3. etapě, která – opět za účasti RRA PK – probíhala v letech 2016 až 2020. V té době jsme pomohli nyní již CSS Stod (došlo ke změně názvu) v realizaci projektu „Transformace DOZP Stod – III. Etapa“ s rozpočtem 70 mil. Kč financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (IROP). Při této závěrečné etapě došlo k přestěhování zbývajících 48 klientů do nově vybudovaných rodinných domů ve čtyřech vybraných lokalitách (Staňkov, Kvíčovice, Dnešice a Stod) a k úplnému opuštění stávajícího ústavního areálu. Součástí projektu bylo také vybudování administrativní budovy.

Stav před transformací

V roce 2005 byla kapacita ústavu v Stodě celkem 190 klientů – mužů. Areál sestával z pěti moderně vybavených budov, ve kterých se nacházelo sedm pobytových oddělení. Klienti žili po rekonstrukci některých budov ve vlastních pokojích a bytech se sociálním zařízením nebo v pokojích maximálně čtyřlůžkových.
V budovách se kromě ubytovacích kapacit nacházely výtvarné ateliéry a dílny pro pracovní rehabilitaci, tělocvična a místnosti pro fyzioterapii.

Stav po transformaci

Pan Jiří (52 let) žije v nové domácnosti od roku 2015. V domácnosti s ním žije celkem šest klientů, na pokoji bydlí dva. Pan Jiří potřebuje asistenci po celý den i noc, pohybuje se pomocí invalidního vozíku, má časté epileptické záchvaty. Proto žije v domácnosti s vysokou mírou podpory. Přestěhováním se změnilo jeho zapojení do činnosti v domácnosti. Pomáhá v kuchyni, kde uklízí a utírá nádobí. Začal být veselý, společenský, projevil se u něho zájem o kulturní akce, rád chodí na koncerty, prohlíží si časopisy a knihy, rád maluje a modeluje. K této pozitivní změně přispělo snížení počtu klientů v domácnosti a zvýšený počet asistentek, které mu poskytují podporu dle jeho individuální potřeby – například pravidelně chodí s asistentkou na nákup časopisů. Pan Jiří má sestru, která je jeho opatrovnicí. Za svým bratrem jezdí nyní pravidelně a po přestěhování do nové domácnosti se snaží účastnit všech pořádaných akcí.

 

Pan Pavel žije v nové domácnosti 6 let. Jedná se o domácnost vysoké míry podpory, kde je poskytována 24hodinová podpora a pomoc asistentů. Přestěhováním do nové domácnosti se z pana Pavla stal komunikativní člověk, který se rád aktivně zapojuje do činnosti v domácnosti, což dříve bylo obtížné. Zapojuje se i do společenského života, rád navštěvuje ostatní kamarády, setkává se se sousedy u kávy či grilování, chodí na procházky či nakupovat do obchodu. Životem v nové domácnosti se také mohl začít aktivně podílet na výběru svého oblečení, kosmetiky atd. Pan Pavel pravidelně navštěvuje ergoterapeutickou dílnu, trhy i koncerty, také má rád kontakt se zvířaty, vítá možnost setkávání se psy asistentek. Životem v domácnosti rodinného typu se naučil pomáhat méně pohyblivým kamarádům. K panu Pavlovi pravidelně jezdí na návštěvy jeho sestra, která mu dělá opatrovnici. Pavlovi se nejvíce líbí, že nemá v nové domácnosti určenou večerku a ráno si může přispat.

Dokončením transformace se definitivně změnil systém poskytované péče z ústavní na komunitní, což výrazně přispělo k naplňování práv a potřeb klientů.  Po přestěhování do nových lokalit mohou klienti vyhledávat návazné služby, které jim pomohou zajistit pracovní příležitosti, ať už na uzavřeném nebo volném pracovním trhu, a to i díky nově navázaným lokálním vztahům.

CSS Stod se úspěšnou transformací zařadilo mezi několik málo zařízení v ČR, která podstoupila tento obtížný proces. Několikaleté náročné období paralelního provozu (ústavního a zároveň komunitního) dokázalo CSS Stod úspěšně zvládnout a nyní je příkladem nejen pro česká, ale i zahraniční zařízení, která teprve svoji transformaci zahajují nebo plánují.

Systém poskytování péče v CSS Stod tak slouží jako příklad dobré praxe pro celou řadu organizací a CSS se může podělit o celou řadu zkušeností a výsledků v této oblasti. Výjimkou proto nejsou ani zahraniční návštěvy.

V RRA PK jsme hrdí na to, že jsme mohli být součástí celého transformačního procesu, a měli jsme tak jedinečnou příležitost aktivně podpořit tuto jedinečnou myšlenku.

Na koho se obrátit

Eva za své projekty nejen zodpovídá, ale i dýchá! Jsme moc pyšní na to, že v našem týmu pracuje na projektech, na kterých skutečně záleží!

Mgr. Eva Heisová

manažerka projektu

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

naší agentury