Přestupní uzly a další infrastruktura pro veřejnou dopravu

Nabízíme zpracování investičních záměrů, kapacity posouzení, podporu při získání externích finančních zdrojů a řízení projektů dopravních přestupních uzlů.
Představení tématu

Na základě investičních studií a strategií nabízíme zpracování investičních záměrů, kapacitní posouzení, podporu při získání externích finančních zdrojů a řízení projektů přestupních uzlů mezi obslužnou autobusovou veřejnou linkovou a páteřní železniční osobní dopravou. Jejich součástí zpravidla bývají i parkovací systémy Park and Ride (zaparkuj auto a přestup na vlak), Bike and Ride (dojeď na kole do přestupního uzlu a přestup na vlak), Kiss and Ride (nech se dovézt k vlaku autem).

Cílem těchto projektů je zkrácení a usnadnění přestupů mezi výše uvedenými druhy dopravy. Cestu od myšlenky až po úspěšnou realizaci jsme zajistili v případě přestupních uzlů Žihle, Nýřany, Přeštice, Blovice a Nepomuk v období 2017 – 2019. Nabízíme rovněž podporu při získávání externích finančních zdrojů z dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury zaměřeného na výstavbu zastávek autobusové veřejné linkové osobní dopravy.

Na koho se obrátit

Karel je náš odborník na dopravní plánování a přípravu projektů dopravní infrastruktury. Poradí Vám nejlépe!

Ing. Karel Baudyš, Ph.D.

dopravní plánování a příprava projektů dopravní infrastruktury

Tým

Tématem dopravy se také zabývají

Mgr. Tomáš Doksanský

příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury