Sběrné dvory

Agentura pomohla vybudovat v Plzeňském kraji již 46 sběrných dvorů. V rámci naší činnosti pomáháme obcím vyhodnotit potřebnost sběrného dvora, pořídit příslušnou projektovou dokumentaci, zajistit dotační prostředky pro výstavbu a pomoci stavbu zrealizovat a uvést do provozu.
Představení tématu

Sběrné dvory

Naše agentura již od roku 2001 pomáhá naplňovat realizaci uceleného programu budování sběrných dvorů v obcích nad 2000 trvale žijících obyvatel.

Za 20 let úsilí bylo v Plzeňském kraji za podpory evropských fondů vybudováno celkem 46 sběrných dvorů, na jejichž realizaci (včetně udržitelnosti) se agentura podílela.

Jen za rok 2020 byly nově otevřeny sběrné dvory v Bezdružicích, v Plzni na Slovanech, na Přimdě, modernizoval se i sběrný dvůr v Plasích a v roce 2021 bude dokončen sběrný dvůr v Blížejově.

Další čtyři sběrné dvory či sběrná místa jsou agenturou připravovány a budou pravděpodobně realizovány po vyhlášení konkrétních výzev v novém programovém období Operačního programu životní prostředí.

Na koho se obrátit

Lenka má s prací v oblasti životního prostředí a odpadářství více jak 20-ti leté zkušenosti. Rozhodně je připravena Vám poradit!

Sledujte novinky

agentury