Environmentální výchova v Plzeňském kraji

Dlouhodobě podporujeme enviromentální výchovu dětí a mládeže. Koordinujeme vztahy mezi školami a provozovateli regionálních výukových center zaměřených na správné nakládání s odpady. V rámci podpory zajišťujeme finance na dopravu dětí a koordinujeme také náplň aktivit ve výukových a školicích centrech.
O aktivitě

Výuková a školicí centra

Výuková centra

Ekologie je posledních pár let zásadním tématem pro nás všechny. V Plzeňském kraji koordinujeme vztahy mezi školami a provozovateli výukových center se zaměřením na správné nakládání s odpady. Především je to Výukové a školící centrum v Černošíně a také výukové centrum v Krsech na okrese Plzeň – sever. Naše role spočívá v koordinaci náplně výuky, ale předně v zajišťování finančních prostředků na dopravu dětí do výukových center. Právě doprava je pro rozpočty škol velmi zatěžující a v rámci projektu „Intenzifikace separovaného sběru ve městech a obcích Plzeňského kraje“ je pro školy do těchto center plně hrazena, a to již více jak 12 let.

Průběh exkurze

A jak vypadá samostatná exkurze? Zkušený lektor vždy přizpůsobí přednášku podle věku účastníků, ale základem exkurze je nejprve teorie ve speciální učebně, kde jsou umístěny nejrůznější vzorky surovin vyrobené z odděleně sbíraných odpadů a průhledem je možno sledovat práci na třídící lince. Poté se účastníci vydají na tzv. „Stezku odpadů“ kde uvidí nejprve skládku odpadů, aby si udělali představu, jak vypadá směsný komunální odpad. Následně jdou na kompostárnu a dále se dozví u kogenerační jednotky, jak se ze skládkového plynu vyrábí energie, kterou v tomto provozu využívají. Vzhledem k tomu, že nám stále dorůstají nové generace dětí, je budoucnost tohoto výukového centra zajištěna.
Výukové centrum v Krsech je více zaměřeno na ochranu přírody, ale také i na správné nakládání s odpady, což je bezpochyby nedílnou součástí ochrany přírody. Ročně navštíví tato centra více jak 4 000 návštěvníků, a to nejen z Plzeňského kraje, ale i z Karlovarského a Jihočeského. Za dobu provozu je to více jak 70 000 lidí, kteří se dozvěděli, jak správně nakládat s odpady, aby se staly surovinou třeba pro výrobu mikin, triček, papíru, obalového skla atd.

Kdo se již teď účastní environmentálního vzdělávání?

  • předškolní děti
  • žáci základních a středních škol
  • studenti vysokých škol
  • starostky a starostové měst a obcí
  • zástupci samospráv

Na koho se obrátit

Hlavní profesionálkou na téma životního prostředí a odpady je naše Lenka. Nejraději Vám poradí po telefonu, tak zavolejte!

Lenka Šlajsová

vedoucí konzultantka

Prezentace

Webové stránky školicích center

Sledujte novinky

naší agentury

Galerie

Fotografie z projektu