Projekt RECIPROCITY aktuálně organizuje soubor tří přeshraničních workshopů zaměřených na plán mobility (pro západní, střední a východní Evropu) určených a otevřených všem zainteresovaným subjektům zapojeným do ekosystému mobility, které jsou ochotny se dozvědět více o dosavadních výsledcích projektu a analyzovat různé příklady dobré praxe v oblasti mobility pro replikaci přizpůsobené místním podmínkám.

Sdílení zkušeností a dobré praxe je základním pilířem celé mezinárodní spolupráce.
V rámci projektu RECIPROCITY se nám ve spolupráci s partnery z Finska, Maďarska a Turecka již podařilo vytvořit fungující prostředí, z něhož vzešlo několik desítek příkladů dobré praxe.

V rámci projektu proběhl dne 9.11.2021 on-line workshop zaměřený na oblast východní Evropy
Příklady úspěšných řešení udržitelné mobility v evropských městech (Eastern European Mobility Roadmap)

Na této akci bylo možné se seznámit s řadou příkladů dobré praxe v oblasti chytré a udržitelné městské mobility. Představily se zde dva osvědčené postupy, které již prošly tzv. replikací:

Ve druhé části workshopu proběhla diskuse a hodnocení vybraných 5 příkladů dobré praxe určené k replikaci:

Pořadatelé akce: