Na začátku června jsme uskutečnili dvě specializované odborné exkurze pro nadané studenty gymnázií z celého kraje

Ve spolupráci s Krajskou sítí podpory nadání jsme umožnili 15 vybraným studentům gymnázií z celého regionu, aby se osobně seznámili s tzv. specializací Plzeňského kraje. Exkurzí se zúčastnili studenti, kteří úspěšně reprezentovali Plzeňský kraj v krajských a celorepublikových soutěžích pro střední školy. Tito mladí talenti měli příležitost si prohlédnout špičková výzkumná a vzdělávací pracoviště, vyzkoušet si specializované přístroje a měli možnost diskutovat s odborníky o zajímavých tématech.

V průběhu dvou dnů studenti navštívili konkrétně:

Tyto dvě exkurze vhodně doplnila návštěva Enviromentálního centra v Krsích, které pro návštěvníky připravilo program k tématu světelného znečištění a jeho vlivu na zdraví i životní prostředí. Součástí dvoudenního programu byla i prohlídka botanicky a geologicky zajímavých míst v regionu.

Odbornými exkurzemi reagují realizátoři projektu Smart akcelerátor na poptávku nadaných po intenzivnějším setkávání, interakci a možnostech rozšiřovat si obzory.

Více informací o projektu Smart Akcelerátor