Smart Akcelerátor

Smyslem projektu je podpora a rozvoj prostředí výzkumu, vývoje a inovací v regionu a zlepšování jména kraje jako inovačního a progresivního regionu. Aktivity projektu kladou důraz na zlepšení komunikace a spolupráce klíčových aktérů inovačního ekosystému, vzdělávání, mapování potřeb prostředí a podporu marketingu
Představení projektu

Smart akcelerátor

Naše agentura se od roku 2017 aktivně podílí ve spolupráci s Plzeňským krajem a městem Plzní na projektu Smart akcelerátor, jehož cílem je nalézt způsoby podpory konkurenceschopnosti regionu založené na vzdělanosti, výzkumu, vývoji a inovacích. V rámci projektu byla zpracována Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS3 PK). Jejím cílem je posílit význam inovací v regionální ekonomice a posílit konkurenceschopnost našeho regionu.

Pro udržení konkurenceschopnosti regionu potřebuje Plzeňský kraj zvýšení podílu pracovních míst s vyššími požadavky na kvalifikaci.

Mezi klíčové předpoklady těchto změn patří výrazné zvýšení úrovně vzdělanosti, kvalifikací a úrovně dovedností a znalostí, ale i motivace k tvořivosti.

Plzeňský kraj cítí potřebu posílit téma Výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) s ambicí přilákat perspektivní investice, odborníky. Prostřednictvím silné marketingové strategie vybudit v regionu zájem o inovační podnikání a má ambici zlepšovat prostředí tvořivosti, znalostí a vědění.

Aktuální dění v projektu
Více o projektu

Co děláme

Realizujeme projekt Smart Akcelerátor, v rámci kterého se snažíme zvýšit důvěru v komunikaci a spolupráci klíčových partnerů. V rámci Regionální inovační strategie 3 (RIS3) nabízíme řadu zajímavých konceptů pro podporu a posílení výzkumu, vývoje a inovací na regionální úrovni.

Partneři komunikují v odborných inovačních platformách a sice:

 • Nové materiály
 • Inteligentní výrobní systémy
 • Chytrá mobilita
 • Biomedicína a technika ve zdravotnictví

Hlavní partneři

S hlavními partnery se snažíme vybudovat sítě kooperací a prostředí pro korektní komunikaci:

 • Západočeská univerzita v Plzni 
 • Plzeňský kraj
 • Město Plzeň
 • zástupci zaměstnavatelů
 • výzkumné organizace
 • inovační podniky

Klíčové oblasti změny

Hlavní oblasti požadovaných změn vycházející z Regionální inovační strategie 3 (RIS3) Plzeňského kraje:

 • Lidské zdroje pro výzkum, vývoj, inovace
 • Prostředí pro výzkum, vývoj, inovace
 • Kapacity pro výzkum a vývoj
 • Inovace
 • Marketing výzkumu, vývoje a inovací

Na koho se obrátit

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.,

krajský RIS3 manažer

Tým

Na projektu spolupracují

Ing. Eva Rojíková

manažerka pilotního ověřování - podpora talentů

Ing. Jan Naxera

krajský RIS3 developer - Infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace

Mgr. Zuzana Sahulová

krajská RIS3 developerka - Lidé pro VaVaI

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Dokumenty

Důležité informace

Časopis Get Smart 12/20

Úvodní číslo časopisu Get Smart k projektu Smart Akcelerátor II

Informace

Financování projektu

Projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623, je financován z OPVVV