V úterý 7.6. proběhla konference Inteligentní specializace regionu v rámci projektu Smart akcelerátor.

Tématem byly  globálními megatrendy ve vazbě na Plzeňský kraj v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

V dopolední části programu vystoupil mj. český ekonom a člen Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, ředitel Technologické agentury ČR Martin Bunček a vedoucí pobočky IHK Regensburg Richard Brunner. Odpolední část byla věnována diskuzi u kulatých stolů o inovačních příležitostech a výzvách pro Plzeňský kraj dle oborových priorit

Podrobnosti včetně odkazů na prezentace vystupujících jsou k dispozici na webu Inovujte v PK

Více informací o projektu Smart akcelerátor

Program konference:

8:00 – 9:00    Registrace účastníků konference

9:00 – 9:30    Zahájení:

1.blok

9:30 – 10:00

Globalizace za vrcholem: Co způsobily a ještě způsobí covidová a ukrajinská krize naší ekonomice?,  Mojmír Hampl, ekonom, člen Národní rozpočtové rady, bývalý viceguvernér České národní banky

10:00 – 10:30

Společenské výzvy a aktivity výzkumu, vývoje a inovací , Martin Bunček, ředitel Technologické agentury ČR

10:30 – 11:00 coffee break

2. blok

11:00 – 11:30 Jak rozvíjet konkurenceschopný přeshraniční region Plzeňský kraj – Horní Falc?, Richard Brunner, vedoucí pobočky IHK Regensburg v Chamu

11:30 – 11:40 Oborová specializace a krajské inovační platformy v Plzeňském kraji, Jana Klementová, Krajská RIS3 manažerka

11:40 – 12:15 Globální megatrendy: Inovační příležitosti a nastupující výzvy pro Plzeňský kraj , Ondřej Pokorný, zástupce vedoucího Oddělení strategických studií, Technologické centrum AV ČR

12:15 – 13:30 Oběd

3.blok

13:30 – 15:00 Kulaté stoly – Diskuze inovačních příležitostí a výzev pro Plzeňský kraj dle oborových priorit

Diskuse probíhaly paralelně v rámci 4 tzv. kulatých stolů, jejichž tematické rozdělení volně kopírovalo dosavadní oborové priority RIS3 strategie Plzeňského kraje.

1. Kulatý stůl pro oblast materiálů a jejich využití, nakládání s energiemi
2. Kulatý stůl pro oblast inteligentních výrobních systémů a umělé inteligence
3. Kulatý stůl pro oblast chytré mobility
4. Kulatý stůl pro oblast zdraví a životního prostředí