Testovací vozidlo na zkušebním okruhu v St. Valentin (s laskavým svolením DigiTrans GmbH)

Ve dnech 28. – 31. března se v Linci uskutečnila další Mise mobility v rámci projektu RECIPROCITY. Tentokrát byla akce organizovaná automobilovým klastrem hornorakouské hospodářské agentury (Automotive Cluster of Business Upper Austria).

Simulace intenzivních dešťových srážek na zkušebním okruhu v St. Valentin (s laskavým svolením DigiTrans GmbH)

50 účastníků z řad  zástupců evropských měst, regionů, subjektů aktivních v oblasti udržitelné mobility i projektových partnerů mělo možnost v rámci doprovodné akce Fórum budoucnosti Horního Rakouska (Zukunftsforum Oberösterreich) vyslechnout řadu příspěvků o inovativních koncepcích v oblasti mobility:

Dron jako aerotaxi (s laskavým svolením Business Upper Austria)

Součástí akce byly také návštěvy a prohlídky různých testovacích zařízení, např. prezentujících výstupy výzkumného projektu rozpoznávání dopravních značek prostřednictvím kamer se simulací reálného provozního stavu, návštěva závodu letecké společnosti testující drony se zaměřením na segment služeb aerotaxi se záměrem využití na předem definovaných letových trasách v Linci a přilehlé oblasti (např. mezi hlavním nádražím a letištěm Hörsching) nebo prohlídka testovací dráhy pro automaticky řízená vozidla v St. Valentin, která umožňuje testování reakce řídících systémů autonomních vozidel na různé situace z reálného provozu, od nenadálých překážek na silnici po různé intenzity dešťových srážek ovlivňujících stabilitu pohybu vozidla na silnici.

Nedílnou součástí mise mobility byly workshopy zaměřené na proces implementace a financování vybraných řešení v oblasti udržitelné mobility – mobilita jako služba (MaaS), autonomní kyvadlový minibus, veřejná doprava na zavolání, chytré semafory, sdílená kola a koloběžky.

Více o projektu RECIPROCITY