RECIPROCITY

Projekt RECIPROCITY (Replication of innovative concepts for peri-urban, rural or inner-city mobility) je mezinárodní projekt realizovaný v rámci evropského programu HORIZON 2020. Projekt si klade za cíl přeměnit evropská města na klimaticky odolné, síťové, multimodální dopravní uzly pro chytrou a udržitelnou mobilitu.

 

Představení projektu

Za účelem přeměny evropských měst na moderní dopravní uzly pro chytrou a udržitelnou mobilitu dochází v rámci projektu RECIPROCITY k podpoře replikačních projektů v nejméně 20 městech, které se liší velikostí, polohou, stupněm urbanizace i požadavky na mobilitu, resp. přepravní poptávkou. Tato města (resp. regiony) budou vybavena nezbytnými nástroji, znalostmi a kontakty k urychlení procesu replikace stávajících inovativních řešení mobility. Výsledky a zkušenosti realizované v pilotních projektech by měly ostatním městům usnadnit napodobování dopravních řešení a jejich rychlejší implementaci.

Projekt RECIPROCITY využívá čtyřstupňový rámec pro replikaci, kterým městům pomůže:
1. IDENTIFIKOVAT správná inovativní řešení mobility společně se všemi příslušnými zúčastněnými stranami a občany v oblasti mobility;
2. ZÍSKAT informace o požadavcích, postupech a dovednostech potřebných k uvedení těchto inovativních řešení mobility do praxe;
3. ZRYCHLIT implementaci těchto řešení prostřednictvím poradenství a párování pro podnikání a finance;
4. SDÍLET zkušenosti a stavět na získaných poznatcích a osvědčených postupech, které umožní rychlou replikaci v širokém měřítku.

Prostřednictvím zapojení klastrů a městských sítí bude během projektu rovněž aktivována širší množina měst za účelem zvýšení dopadu v celé Evropě.

Projekt „Replikace inovativních koncepcí pro příměstskou, regionální nebo městskou mobilitu“, získal dotaci 1,5 milionu EUR z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020. Aktivity spojené s projektem probíhají od února 2021 do září 2023. Projektu se účastní 10 partnerů z 9 zemí. Za Českou republiku je partnerem projektu Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, podporu projektu vyjádřila i statutární města Plzeň, Pardubice a Jihlava.

Zájemci mohou sledovat průběh projektu prostřednictvím profilů na sociálních sítích LinkedIn a Twitter.
Další informace jsou k dispozici na:
webových stránkách projektu Reciprocity
webových stránkách s výsledky výzkumu EU Cordis.

Na koho se obrátit

Karel je náš přední odborník na dopravní plánování a přípravu projektů dopravní infrastruktury. Poradí Vám nejlépe!

Ing. Karel Baudyš, Ph.D.

dopravní plánování a příprava projektů dopravní infrastruktury

Tým

Tématem dopravy se také zabývají

Mgr. Tomáš Doksanský

příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury

Prezentace

Webové stránky k tématu

Galerie

Fotografie z projektu