Na konci března se v rakouském městě Linz uskuteční další mise mobility.

V pořadí již třetí mise mobility projektu RECIPROCITY se uskuteční v Linci (Rakousko) od 28. do 31. března 2023. Účastníci budou mít opět příležitost k diskusi o inovativních a udržitelných řešeních v oblasti mobility i o možnosti jejich implementace. Mise mobility je zároveň skvělou příležitostí k setkání s kolegy z oblasti mobility, výměně ideových námětů, přenesení znalostí a poznatků do vlastních projektů a také k návštěvě inspirativních míst s již realizovanými pilotními projekty.

Tématem mise mobility v Linci budou nové služby a řešení v oblasti mobility a zejména pak autonomní řízení a testování.

Program mise mobility (bude průběžně aktualizován)

28. března 2023 (Linec)

29. března 2023 (FACC, Linec)

30. března 2023 (Steyr)

31. března 2023 (TechCenter Linec)

Více informací o programu a registraci naleznete ZDE. Registrace je možná na odkazu ZDE

Zástupci měst, poskytovatelů služeb v oblasti mobility, členové expertního poradního sboru RECIPROCITY a další zainteresované subjekty projektu RECIPROCITY se zájmem o účast na misi mobility v Linci mohou požádat o příspěvek na úhradu cestovních výdajů až do výše 800 EUR. Podmínkou je účast na celé čtyřdenní akci.
Žádosti o tyto cestovní vouchery jsou otevřeny do 28. února 2023, v případě podání žádosti o příspěvek na úhradu cestovních výdajů při registraci bude žadatel následně kontaktován odpovědnými zástupci konsorcia projektu RECIPROCITY.

Více o projektu RECIPROCITY