V rámci projektu Smart akcelerátor II se již nějaký čas intenzivně věnujeme koordinaci a zintenzivnění aktivit pro podporu talentových mladých lidí v našem regionu.

Věnujeme se mj. přípravě a realizaci aktivit, které nabízejí talentovaným možnost osobně navštívit zajímavá místa a vyzkoušet si různé činnosti v oblastech jejich zájmu. Díky těmto aktivitám mají studenti možnost poznat subjekty věnující se vývoji, výzkumu a inovacím v našem regionu

V letošním roce realizuje pro talentované mladé lidi z Plzeňského kraje série exkurzí, které studentům představují výzkumné a vývojové organizace v oblastech specializace našeho regionu. Více o doménách specializace se dočtěte ZDE.

Nadané studenty tedy určitě čekají další dny plné zkušeností, setkávání, diskuzí i rozšiřování obzorů! Věříme, že podobné aktivity přispívají k posílení vnitřní motivace mladých talentů, prohloubení jejich zájmu o obor a získání cenných informací o možnostech dalšího rozvoje a uplatnění v některé z oblastí inteligentní specializace regionu.

V podobných aktivitách zaměřených na podporu talentů v Plzeňském kraji chceme pokračovat i dalších letech, a to v rámci projektu Smart Akcelerátor III, jehož žádost aktuálně připravujeme a pevně věříme, že bude schválena!

Podrobnosti k projektu Smart Akcelerátor