ArcheoDanube

Projekt ArcheoDanube pomáhá 22 městům v regionu Dunaj v citlivém začleňování archeologického dědictví do městských částí a jeho zachování pro příští generace.V Plzeňském kraji podnikáme v rámci projektu kroky pro zachování kulturního dědictví Starého Plzence, a to za pomocí archeoparku a podporou tzv. archeoturismu.
O projektu

Archeologický park v městských oblastech jako nástroj pro místní udržitelný rozvoj

ArcheoDanube pomůže menším či středním městům v regionu Dunaj zefektivnit správu kulturních památek využitím archeologických parků jako inovativních nástrojů pro zachování a udržitelný rozvoj kulturních památek ve městech se synergií pro rozvoj archeoturismu.

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity správy kulturního dědictví se zvláštním důrazem na archeologické parky v městských oblastech. V rámci projektu bude podpořena implementace nových turistických (archeoturistických) iniciativ jako jsou plány, tréninky, prezentace, nástroje a drobné pilotní aktivity. Role archeologických parků je dvojí: na jednu stranu se jedná o nástroje usnadňující místním komunitám správu, kontrolu a ochranu jejich kulturního dědictví, na druhou stranu přispívají svojí turistickou atraktivitou k rozvoji archeoturismu ve městech. Projekt přistupuje k archeologickým parkům jako k integrujícímu konceptu spojujícímu archeologické dědictví a rozvoj měst a cestovního ruchu.

Základní informace

Název projektu: ArcheoDanube
Plný název projektu: Archeologický park v městských oblastech jako nástroj pro místní udržitelný rozvoj
Program: Interreg Danube
Doba trvání: 07/2020 – 12/2022
Partnerské země: Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Německo, Bulharsko, Česká republika, Rakousko, Moldávie, Bosna a Hercegovina, Srbsko

Na koho se obrátit

Bára je naše externí manažerka pro projekt ArcheoDanube. Co je to archeoplán? A jaké koncepce archeoparků u nás vznikají? Zeptejte se jí na více informací.

Tým

Na projektu spolupracují

Mgr. Zuzana Sahulová

marketingová podpora

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Galerie

Fotografie z projektu

Informace

Financování projektu

Projekt ArcheoDanube je financován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA, ENI) a vlády České republiky.