ArcheoDanube

Archeologický park v městských oblastech jako nástroj pro místní udržitelný rozvoj.
O projektu

Archeologický park v městských oblastech jako nástroj pro místní udržitelný rozvoj

ArcheoDanube pomůže menším či středním městům v regionu Dunaj zefektivnit správu kulturních památek využitím archeologických parků jako inovativních nástrojů pro zachování a udržitelný rozvoj kulturních památek ve městech se synergií pro rozvoj archeoturismu.

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity správy kulturního dědictví se zvláštním důrazem na archeologické parky v městských oblastech. V rámci projektu bude podpořena implementace nových turistických (archeoturistických) iniciativ jako jsou plány, tréninky, prezentace, nástroje a drobné pilotní aktivity. Role archeologických parků je dvojí: na jednu stranu se jedná o nástroje usnadňující místním komunitám správu, kontrolu a ochranu jejich kulturního dědictví, na druhou stranu přispívají svojí turistickou atraktivitou k rozvoji archeoturismu ve městech. Projekt přistupuje k archeologickým parkům jako k integrujícímu konceptu spojujícímu archeologické dědictví a rozvoj měst a cestovního ruchu.

Důležité informace

Název projektu: ArcheoDanube
Plný název projektu: Archeologický park v městských oblastech jako nástroj pro místní udržitelný rozvoj
Program: Interreg Danube
Doba trvání: 07/2020 – 12/2022
Partnerské země: Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Německo, Bulharsko, Česká republika, Rakousko, Moldávie, Bosna a Hercegovina, Srbsko

Na koho se obrátit

Pro Lenku není ArcheoDanube prvním mezinárodním projektem, na svém pracovním kontě jich má za sebou už spousty! Zeptejte se jí na více informací.

Tým

Na projektu spolupracují

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Galerie

Fotografie z projektu

Informace

Financování projektu

Projekt ArcheoDanube je financován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA, ENI) a vlády České republiky.