EPICAH

Projekt EPICAH (Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border Advancement in Heritage) je mezinárodní projekt finančně podpořený EU prostřednictvím programu Interreg Europe. Jeho cílem je skrze získané zahraniční zkušenosti podpořit efektivitu programů přeshraniční spolupráce, a to v oblasti přírodního a kulturního dědictví. Hlavním výstupem tohoto tříletého projektu je akční plán zpracovaný za každou ze zapojených příhraničních oblastí.V našem případě se tak jedná o česko-bavorské pohraničí.
Představení projektu

EPICAH

Hlavní náplní projektu je mezinárodní sdílení dobrých praxí a jejich následné uplatnění ve vlastních regionech. V úvodu 1. fáze projektu proto byly zpracovány analytické podklady za jednotlivé příhraniční regiony a k vybraným tématům byl zrealizován mezinárodní průzkum. V průběhu tří let pak každý zapojený stát pro projektové partnery zorganizoval tematickou konferenci a „study visit“. V jejich rámci byly v daných příhraničních regionech představeny nejúspěšnější projekty podpořené z programů přeshraniční spolupráce. Tímto způsobem se partneři jeden od druhého učili, sdíleli své znalosti, ale i výzvy, kterým v rámci svých regionálně-rozvojových aktivit čelí.

Realizace:

 • 1. fáze – (1. 1. 2017 – 31. 12. 2019) – realizace aktivit (zpracování akčního plánu)

 • 2. fáze – (1. 1. 2020 – 31. 12. 2021) – monitoring realizace akčního plánu

 • 3. fáze – (1. 9. 2021 – 31. 12. 2022) – dobré praxe v době kovidové

Vedoucí partner:

Atlantic Axis of Peninsular Northwest (PT)

Něco navíc

Základní informace

Cíl projektu

Cílem projektu bylo prostřednictvím získaných zahraničních zkušeností podpořit efektivitu programů přeshraniční spolupráce, a to v oblasti přírodního a kulturního dědictví. Hranici mezi jednotlivými zeměmi v tomto směru projekt inovativně chápal především jako přednost, nikoliv jako bariéru. Byl pro něj faktorem podněcujícím k dalšímu rozvoji a atraktivním tématem přitažlivým pro místní, přeshraniční i mezinárodní turisty.

Hlavní výstup projektu

Hlavním výstupem tohoto tříletého procesu je akční plán zpracovaný za každou ze zapojených příhraničních oblastí. V 2. fázi projektu (tedy 2020 – 2021) bude partnerstvím projektu monitorováno jeho plnění, za které již každý partner zodpovídá samostatně a mimo finanční rámec projektu EPICAH.

Účelem každého z těchto akčních plánů je na základě zkušeností získaných v rámci projektu definovat aktivity, které jejich realizátorům umožní co nejvíce podpořit efektivitu implementace přeshraničních programů a posílit koordinaci přeshraniční spolupráci v oblasti péče o společné dědictví.

V našem případě se tak jedná o česko-bavorské pohraničí a Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Partneři projektu

 • Atlantic Axis of Peninsular Northwest (ES)
 • Iberian Association of Riverside municipalities of Duero River (ES)
 • Tokaj Wine Region Nonprofit LLC (HU)
 • Agency for the Development of the Empolese Valdelsa (IT)
 • Regional Development Fund / Region of Western Macedonia (EL)
 • Peipsi Center for Transboundary Cooperation (EE)
 • Satu Mare County Intercommunity Development Association (RO)
 • Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ)

Na koho se obrátit

Lenka koordinuje přeshraniční a mezinárodní aktivity, připravuje a řídí neinvestiční projekty rozvoje přírodního a kulturního dědictví, včetně turismu.

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

z tohoto projektu

Informace

Financování projektu

Projekt je financován Evropskou unií