Husova cesta

Husova cesta je dálková pěší poutní stezka. Symbolicky následuje mistra Jana Husa na jeho poslední životní pouti z Čech do Kostnice, kde byl v roce 1415 upálen. Vede z Prahy, místa Husova hlavního působení, přes hrad Krakovec, kde pravděpodobně strávil své poslední dny v Čechách. Následně prochází venkovskou krajinou západních Čech až na česko-německou hranici.  Tato poutní stezka vzniká díky česko-bavorské spolupráci RRA a Historického parku Bärnau-Tachov.

Aktuální dění v projektu

(srpen 2022) Putovní výstava projektu Husova cesta se zabydlela v místě více než symbolickém – v Husově domě v německé Kostnici – více informací ZDE

Představení projektu

Po Husově cestě z Čech až do Německa

Prostá venkovská krajina česko-bavorského pohraničí bez davů turistů, ale především malebná zákoutí, z nichž dýchají dějiny. To čeká na pěší poutníky, kteří se vydají po vznikající stezce spojující Plzeňský kraj a bavorský Horní Falc.

Tato dálková pěší poutní stezka postupně vzniká díky projektu „Husova cesta – Plzeňský kraj a Horní Falc“, č. 288, který je financovaný z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Symbolicky následuje mistra Jana Husa na jeho poslední životní pouti z Čech do Kostnice, kde byl v roce 1415 upálen. Začíná v Praze, v místě Husova hlavního působení. Českým venkovem vede až na česko-německou hranici, odtud pokračuje po značených stezkách napříč Německem až do samotné Kostnice.

Charakteristika trasy
1) Husova cesta v Čechách (250 km)

První část celé trasy začíná v Praze u Betlémské kaple, v níž mistr Jan Hus kázal. Odtud trasa vede podél Vltavy k soutoku s řekou Berounkou, kterou sleduje přes Karlštejn až do Berouna. Nemine ani Točník a hrad Krakovec – místo Husova posledního delšího pobytu v Čechách. Cesta dále pokračuje severním Plzeňskem a Tachovskem až do Bärnau, prvního německého města za západočeskými hranicemi. Zde můžete navštívit Historický park, muzeum v přírodě, které zachycuje dějiny všedního dne ve středověku.

2) Hus na Zlaté cestě (150 km)

Druhá část Husovy cesty se na českou část napojuje v Historickém parku v Bärnau a vede kompletně Bavorskem po trase tzv. Zlaté cesty. Trasa vede od města Bärnau přes Sulzbach až do Norimberku.O rozvoj této části Husovy cesty se stará sdružení Goldene Strasse – Via Carolina.

3) Husova cesta z Norimberku do Kostnice (cca 390 km)

Závěrečná část Husovy cesty vede z Norimberku přes Ulm až do Kostnice ležící na břehu Bodamského jezera na německo-švýcarské hranici. Tato část v celé své délce kopíruje trasu Svatojakubské cesty, a proto můžete využít značení symbolem svatojakubské mušle.V Kostnici pak najdete Husovo muzeum, kde celá Husova cesta končí. 

Něco navíc

Základní informace

Přeshraniční projekt

Jednotlivé úseky Husovy cesty bohužel nejsou doposud vyznačené. Chybí turistická infrastruktura i jednotná propagace. A to především v úsecích, které vedou česko-bavorským pohraničím. Hlavním cílem přeshraničního projektu proto je „Husovu cestu“ v Plzeňském kraji a Horní Falci ustanovit jako ucelený turistický produkt dálkové pěší turistiky a rozvinout zde navazující kulturně osvětové aktivity.

Trasa stezky v daném území částečně kopíruje historickou „Zlatou cestu“. Proto se hlavním německým partnerem iniciativy stal spolek Via Carolina – Goldene Strasse, který aktivně spolupracuje s obcemi na trase po celém bavorském dotačním území.

Základní informace

Vedoucí partner: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Bavorský partner projektu: Via Carolina – Goldene Strasse e.V.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Rozpočet: 209 617,50 Euro

Území realizace: Plzeňský kraj (CZ) a Horní Falc (DE)

Projekt je podpořen z prostředků EFRR a ze státního rozpočtu České republiky.

Hlavní výstupy

V rámci přeshraničního projektu vznikne společný akční plán k rozvoji Husovy cesty v česko-bavorském pohraničí. Trasa bude v tomto území vyznačena a doplněna vhodnými architektonickými prvky. Dále proběhnou aktivizační aktivity pro místní i různorodé vzdělávací a kulturní akce. Velký důraz bude kladen na sjednocení marketingu na české i bavorské straně hranice, a především na propojení turistických, kulturních či občanských organizací působících v obcích na trase stezky.

Tímto způsobem budou již existující iniciativy dále rozvíjeny a propagovány pod novým zastřešujícím produktem. Jejich aktivity díky tomu budou mít větší dopad co se týče území i rozmanitosti cílových skupin.

Na koho se obrátit

Lenka vdechla projektu Husova cesta život a dává do něj i srdce. Díky Lence můžete kráčet po stopách Mistra Jana Husa!

Financování projektu

Projekt je financován Evropskou unií

Projekt je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj