Životní prostředí

Zpracováváme studie a analýzy v oblasti životního prostředí se zaměřením na problematiku nakládání s komunálními odpady. Poskytujeme metodickou pomoc při plánování investic do budování infrastruktury při nakládání s odpady pro místní samosprávy. Posuzujeme ekonomickou efektivitu systémů obcí při nakládání s odpady. Zajišťujeme kompletní služby při získávání finanční podpory na realizaci investičních projektů v oblasti životního prostředí.

Detail služby

Vše o životním prostředí

Předmět činnosti

Předmětem činnosti agentury v tomto oboru je zajištění kompletní přípravy projektů v oblasti nakládání s odpady, jejich posouzení z hlediska ekonomického i ekologického, zajišťování finanční podpory projektů z externích zdrojů, kompletní realizace projektů až do jejich ukončení a vypořádání.

Podpora měst a obcí

Náplň činnosti agentury je podpora obcí a měst v oblasti nakládání s komunálními odpady, konkrétně v těchto případech:

 • Výstavba a modernizace sběrných dvorů odpadů
 • Instalace vhodných nádob pro oddělený sběr odpadů
 • Doplňování a modernizace stávající sběrné sítě pro oddělený sběr odpadů
 • Zajišťování odborných seminářů pro představitele samospráv se zaměřením na oblast nakládání s odpady ve vazbě na platnou legislativu

Náplň činnosti

 • Posuzování systémů nakládání s odpady ve stanovených územích
 • Navrhování optimálních změn v území ve vazbě na správné nakládání s odpady
 • Projednávání v orgánech samospráv
 • Prognózy v oblasti nakládání s odpady ve vztahu k předpisům EU

Nabízené služby v oboru Životní prostředí

 • tvorba koncepcí, analýz a studií
 • posuzování systémů nakládání s odpady ve stanovených územích
 • navrhování optimálních změn v území ve vazbě na správné nakládání s odpady
 • projednávání v orgánech samospráv
 • prognózy v oblasti nakládání s odpady ve vztahu k předpisům EU

Na koho se obrátit

Lenka má s prací v oblasti životního prostředí a odpadářství více jak 20-ti leté zkušenosti. Rozhodně je připravena Vám poradit!

Co je nového

Aktuální projekty

Dlouhodobý

Sběrné dvory

Agentura pomohla vybudovat v Plzeňském kraji již 46 sběrných dvorů. V rámci naší činnosti pomáháme obcím vyhodnotit potřebnost sběrného dvora, pořídit příslušnou projektovou dokumentaci, zajistit dotační prostředky pro výstavbu a pomoci stavbu zrealizovat a uvést do provozu.

Detail projektu
Dlouhodobý

Environmentální výchova v Plzeňském kraji

Dlouhodobě podporujeme enviromentální výchovu dětí a mládeže. Koordinujeme vztahy mezi školami a provozovateli regionálních výukových center zaměřených na správné nakládání s odpady. V rámci podpory zajišťujeme finance na dopravu dětí a koordinujeme také náplň aktivit ve výukových a školicích centrech.

Detail projektu

Sledujte novinky

agentury na Facebooku