Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje

Byli jsme aktivní součástí více než pětiletého procesu rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších památek regionu – katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni. Projekt revitalizace katedrály představoval teprve třetí velkou rekonstrukci v historii této stavby a byl zaměřen na rozvoj architektonické výjimečnosti a podporu celkové umělecké a duchovní atmosféry interiéru.
Představení projektu

Oficiální informace

Název projektu: Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni 
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Doba trvání: 8.1. 2016 – 31.8.2021 
Rozpočet projektu: 103 mil. Kč 

Katedrála sv. Bartoloměje v centru Plzně je z pohledu architektonického a uměleckého stavbou s minimálně středoevropským významem. V roce 1995 byla prohlášena za národní kulturní památku, je nejvýznamnějším kostelem v západních Čechách a chlubí se nejvyšší kostelní věží v ČR (103 metrů). Zároveň je nositelem duchovní tradice města a výpovědi o jeho politickém, duchovním a uměleckém prostředí. Všechny významné události Plzně se děly „ve stínu“ této stavby a odrazily se i na jejím vzhledu a vybavení.

Výstupy projektu

Průběh i výsledky revitalizace katedrály jsou zdokumentovány v šesti krátkých videích – videa jsou dostupná ZDE

Něco navíc

Projektové informace

Náplň projektu

Náplní revitalizačního projektu byly zejména stavebně-opravné práce a rozsáhlé restaurátorské práce na zdech, malbách, objektech i mobiliáři. Zároveň došlo ke zlepšení vybavenosti pro návštěvníky a rozšíření prohlídkových tras.

Projekt se primárně zaměřil na zlepšení nevyhovujícího stavu interiéru, kterému byla větší péče věnována naposledy v meziválečném období, i vybraných objektů exteriéru katedrály, kde došlo k restaurování sochy sv. Bartoloměje na průčelí a restaurování volných sousoší.

Aby mohla katedrála lépe plnit své společenské funkce (církevní obřady, kulturní akce, turistické aktivity…) a pro zvýšení komfortu návštěvníků byla v rámci projektu zlepšena vybavenost i zabezpečení stavby. V hlavní lodi katedrály bylo nainstalováno vytápění lavic, v dosud nevyužívané severní předsíni došlo k vybudování toalet a zlepšila se kvalita osvětlení interiéru s důrazem na vybrané zóny (různé druhy osvětlení – např. architektonické, liturgické, intenzivnější světlo pro čtení i osvětlení uměleckých děl). V návaznosti na rekonstrukci zabezpečovacích a požárních systémů došlo také ke zlepšení ochrany a ozvučení památky.

Prohlídkové okruhy

Nedílnou součástí projektu bylo dále rozšíření a zatraktivnění prohlídkových okruhů. Kromě věže je možné nově navštívit také unikátní podkrovní prostory, v nichž je umístěna zcela nová expozice o historii katedrály a jejích zvonech (volně přístupná k individuální prohlídce). Zpřístupnění pozdně gotického trámoví v podkroví katedrály je umožněno prostřednictvím zabezpečené šestimetrové plošiny (volně přístupné k individuální prohlídce). Nově přístupné je celé podkroví katedrály včetně vzácného prostoru nad presbytářem s řemeslně důmyslným krovem (pouze pro organizované a komentované prohlídky s průvodcem).

V rámci projektu proběhla také digitalizace exteriéru i interiéru katedrály, a to i za využití dronů (většina cílových artefaktů je umístěna ve výšce). Digitalizace umožňuje uchování kulturních hodnot a lepší prezentaci památky prostřednictvím internetu či v rámci specializovaných akcí (např. při odborných přednáškách). Pořízený materiál byl zároveň využit pro výrobu krátkometrážních filmů, které budou součástí nově vytvořené expozice ve věži katedrály.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu byla revitalizace a zatraktivnění katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.

Obnova a zachování interiéru památky vč. vybraných prvků exteriéru

 • zajištění a restaurování stavebních prvků
  o restaurování souboru 11 oltářů (barokní, novogotické i secesní)
 • restaurování uměleckých objektů v interiéru (soubor 13 obrazů a 7 soch)
 • restaurování a úpravy mobiliáře
 • restaurování a zajištění vybraných prvků exteriéru
 • oprava dalších částí vybavení

Zvýšení komfortu návštěvníků katedrály a jejího zabezpečení

 • vybudování toalet pro návštěvníky
 • zlepšení kvality osvětlení interiéru
 • vytápění lavic v hlavní lodi katedrály
 • zvýšení ochrany památky, jejího zabezpečení a ozvučení

Rozšíření a zatraktivnění prohlídkových okruhů katedrály

 • zpřístupnění celého podkroví katedrály včetně vzácného prostoru nad presbytářem
 • zpřístupnění unikátního pozdně gotického trámoví v podkroví katedrály
 • vytvoření nové expozice o historii katedrály a jejích zvonech v nově přístupném vstupním prostoru u podkroví katedrály
 • digitalizace exteriéru i interiéru katedrály a výroba krátkometrážních filmů

Na koho se obrátit

Eva za své projekty nejen zodpovídá, ale i dýchá! Jsme moc pyšní na to, že v našem týmu pracuje na projektech, na kterých skutečně záleží!

Mgr. Eva Heisová

manažerka projektu

Prezentace

Webové stránky projektu

Sledujte novinky

naší agentury

Informace

Financování projektu

Projekt je financován Evropskou unií