Rozvoj místní infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu

Na základě zpracovaných koncepcí pomáháme obcím prostřednictvím podpory při získávání externích finančních zdrojů z Integrovaného regionálního operačního programu a dotačních programů Státního fondu dopravní infrastruktury zlepšit stav infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu – chodníků, smíšených stezek pro chodce a cyklisty, jakož i samostatných cyklostezek.
Představení tématu

Nabízíme obcím zpracování investičních záměrů, podporu při získání externích finančních zdrojů a pomoc s administrativním řízením projektů podporujících výstavbu cyklostezek, chodníků, přechodů pro chodce a dalších bezpečnostních prvků pro pěší a cyklistickou dopravu.

Cílem těchto projektů je zvýšení komfortu a bezpečnosti provozu pro pěší a cyklisty. Současně s tím dochází též k podpoře životního prostředí rozvojem šetrných nemotorových forem dopravy a zkvalitňováním veřejného prostoru. S realizací takto zaměřených projektů jsme v posledních letech pomohli v Tlučné, Holýšově, Horní Bříze, Pňovanech, Sušici, Žákavě a Dobřanech.

Na koho se obrátit

Tomáš má u nás na starosti silnice a projekty IROP a ROP. Tématem se zabývá již několik let a v projektech má na starosti administraci, dohled nad financováním a kontrolu udržitelnosti realizovaných projektů. Zavolejte!

Mgr. Tomáš Doksanský

příprava a řízení projektů dopravní infrastruktury

Tým

Tématem dopravy se také zabývají

Ing. Karel Baudyš, Ph.D.

dopravní plánování a příprava projektů dopravní infrastruktury